Thay đổi dấu ngoặc kép cong thành dấu ngoặc kép thẳng và ngược lại

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nhập văn bản, một số chương trình Microsoft Office tự động thay đổi dấu trích dẫn thẳng ( ' hoặc " ) thành dấu trích dẫn cong (còn được gọi là"ngoặc kép cong"hoặc trích dẫn của thợ sắp chữ). Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào? Chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Outlook, bấm vào tab Thư , rồi bấm Tùy chọn Trình soạn thảo.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo, bấm Tùy chọn Tự sửa.

 4. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào? Chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Trong cửa sổ chính của Outlook, trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn, bấm vào tab Định dạng Thư , rồi bấm Tùy chọn Trình soạn thảo.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo, bấm Soát lỗi, rồi bấm Tùy chọn Tự Sửa.

 4. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn Tự Sửa.

 2. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 3. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×