Thay đổi dạng xem trong một công cụ danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tất cả các công cụ danh sách chứa ít nhất một danh sách dạng xem. Dạng xem danh sách xác định cách tập hợp các mục danh sách được gộp nhóm và sắp xếp. Một số công cụ danh sách cũng chứa một hoặc nhiều dạng xem biểu mẫu. Dạng xem biểu mẫu cho phép bạn xem bố trí thiết kế khác trong danh sách mục.

Thay đổi dạng xem danh sách

  1. Trên tab Trang đầu, bấm menu thả xuống Dạng xem Danh sách.

  2. Bấm dạng xem danh sách bạn muốn.

Thay đổi dạng xem biểu mẫu

  1. Bấm vào mục bạn muốn xem trong dạng xem biểu mẫu khác nhau.

  2. Trên menu dạng xem , hãy bấm menu thả xuống Dạng xem biểu mẫu .

  3. Bấm vào dạng xem biểu mẫu bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×