Thay đổi dòng công việc trong tiến độ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các dòng công việc có thể cho phép bạn thực hiện thay đổi thiết đặt dòng công việc trong khi dòng công việc đang trong tiến độ. Các dòng công việc phê duyệt và thu thập phản hồi được bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 hỗ trợ nhất định những thay đổi dòng công việc đang diễn. Cả hai các dòng công việc cho phép bạn cập nhật thông tin nhiệm vụ hoặc danh sách người dự cho dòng công việc đang tiến hành.

Bạn muốn làm gì?

Cập Nhật nhiệm vụ hiện hoạt cho dòng công việc

Thêm hoặc cập nhật người dự

Cập Nhật nhiệm vụ hiện hoạt cho dòng công việc

Để thay đổi dòng công việc đang tiến hành, bạn phải là người đã bắt đầu dòng công việc hoặc có quyền quản lý danh sách.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện chứa mục mà bạn muốn cập nhật một dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn.

 4. Bên dưới Thông tin dòng công việc, hãy bấm Cập Nhật nhiệm vụ hiện hoạt.

 5. Trên trang sửa đổi dòng công việc, Cập Nhật nhiệm vụ đến hạn ngày hoặc hướng dẫn nhiệm vụ, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Thêm hoặc cập nhật người dự

Tùy chọn này để thêm hoặc cập nhật người dự cho dòng công việc đang sẵn dùng chỉ khi dòng công việc được cấu hình để hỗ trợ Cập Nhật khi nó được thêm vào danh sách, thư viện hoặc loại nội dung. Để thay đổi dòng công việc đang tiến hành, bạn phải là người đã bắt đầu dòng công việc hoặc có quyền quản lý danh sách.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện chứa mục mà bạn muốn cập nhật một dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn.

 4. Bên dưới Thông tin dòng công việc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm hoặc thay đổi người phê duyệt cho một dòng công việc phê duyệt, hãy bấm Thêm hoặc cập nhật người phê duyệt.

  • Để thêm hoặc thay đổi người đánh giá cho dòng công việc thu thập phản hồi, hãy bấm Thêm hoặc cập nhật người xem lại.

 5. Dưới Thêm hoặc cập nhật người dự, hãy nhập tên của những người dự mà bạn muốn thêm, hoặc bấm để chọn những người hoặc nhóm từ dịch vụ thư mục.

 6. Nếu bạn muốn giao nhiệm vụ dòng công việc cho một hoặc nhiều nhóm, và bạn muốn gán chỉ một nhiệm vụ cho từng nhóm, chọn các giao một nhiệm vụ đơn cho mỗi nhóm được nhập vào (không mở rộng nhóm) hộp kiểm.

 7. Nhập bất kỳ chú thích nào mà bạn muốn bao gồm các nhiệm vụ.

 8. Bên dưới Ngày đến hạn, xác định đến ngày thông tin mà bạn muốn.

 9. Bấm Cập nhật.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×