Thay đổi dãn cách trong tài liệu Word trên thiết bị di động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi dãn cách, hoặc cánh quãng giữa các dòng văn bản hoặc giữa các đoạn văn trong Word trên thiết bị di động. Ví dụ, bạn có thể thay đổi tài liệu giãn cách đơn để dãn cách dòng đôi.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, nhấn và giữ trong tài liệu, và sau đó gõ nhẹ vào Chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab trang đầu , và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng đoạn văn.

  Biểu tượng đoạn văn

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình của bạn, và sau đó chạm vào Định dạng đoạn văn dưới trang đầu.

 3. Gõ nhẹ vào menu Dãn cách dòng và chọn dòng dãn cách bạn muốn, từ 1.0 để 3.0.

  Menu dãn cách dòng

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn và giữ trong tài liệu, và sau đó gõ nhẹ vào Chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab trang đầu , và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng đoạn văn.

  Biểu tượng đoạn văn

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình của bạn và sau đó chạm vào Định dạng đoạn văn dưới Home.

 3. Gõ nhẹ vào một trong các lựa chọn dãn cách đoạn văn. (Lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào dãn cách đã được áp dụng nhất.)

  Tùy chọn dãn cách đoạn văn

  • Thêm khoảng trống trước đoạn văn

  • Thêm dấu cách sau đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trắng trước đoạn văn

  • Loại bỏ dung lượng sau đoạn văn

Trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, gõ nhẹ và giữ trong tài liệu, và sau đó gõ nhẹ vào Chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab trang đầu , và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Dãn cách dòng .

  biểu tượng dãn cách dòng iPad

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình của bạn, sau đó trong menu nhà , hãy chọn Dãn cách dòng.

 3. Gõ nhẹ vào menu Dãn cách dòng và chọn dòng dãn cách bạn muốn, từ 1,0 tới 3.0.

  Hiển thị dòng tùy chọn dãn cách trong Word cho iPad.

Ngoài việc thay đổi dãn cách dòng, không có không có tùy chọn đặc biệt cho thay đổi dãn cách trước hoặc sau đoạn văn trong Word cho iPad hoặc Word cho iPhone.

Trên máy tính bảng chạy Windows hoặc điện thoại của bạn

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, gõ nhẹ vào tài liệu, và sau đó gõ nhẹ vào Chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào tab trang đầu , và rồi gõ nhẹ vào biểu tượng dòng & dãn cách đoạn.

  Biểu tượng đường & dãn cách đoạn

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Khác ở phía dưới bên phải của màn hình của bạn và sau đó chạm vào Định dạng đoạn văn dưới Home.

 3. Gõ nhẹ vào menu Dãn cách dòng và chọn dòng dãn cách bạn muốn, từ 1,0 tới 3.0.

  Tùy chọn dãn cách dòng

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, gõ nhẹ vào tài liệu, và sau đó gõ nhẹ vào Chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào tab trang đầu , và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng dòng & dãn cách đoạn.

  Biểu tượng đường & dãn cách đoạn

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Khác ở phía dưới bên phải của màn hình của bạn, và sau đó chạm vào Định dạng đoạn văn dưới trang đầu.

 3. Gõ nhẹ vào một trong các lựa chọn dãn cách đoạn văn. (Lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào dãn cách đã được áp dụng nhất.)

  Tùy chọn dãn cách đoạn văn

  • Thêm khoảng trống trước đoạn văn

  • Thêm dấu cách sau đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trắng trước đoạn văn

  • Loại bỏ dung lượng sau đoạn văn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×