Thay đổi cuộc hẹn, sự kiện hoặc cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thay đổi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp

  1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu bạn mở một mục là một phần của một chuỗi lặp lại, trong hộp thoại Mở mục lặp lại , bấm mở sự kiện này, sau đó bấm OK.

  2. Trên tab Lần xuất hiện mục , hãy thay đổi các tùy chọn mà bạn muốn, rồi bấm lưu & đóng hoặc cho một cuộc họp, bấm Gửi Cập Nhật.

Mẹo: Bạn có thể kéo cuộc hẹn hoặc cuộc họp đến một ngày khác nhau trên lịch. Bạn cũng có thể sửa chủ đề bằng cách bấm vào văn bản, rồi nhập thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Để thay đổi một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ

  1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu bạn mở một mục là một phần của một chuỗi lặp lại, trong hộp thoại Mở mục lặp lại , bấm mở chuỗi, sau đó bấm OK.

  2. Trên tab Chuỗi cuộc hẹn hoặc Chuỗi cuộc họp , hãy thay đổi các tùy chọn mà bạn muốn.

  3. Để thay đổi tùy chọn lặp lại, trên tab Chuỗi Cuộc hẹn hoặc Chuỗi Cuộc họp, trong nhóm Tùy chọn, bấm Định kỳ. Thay đổi các tùy chọn bạn muốn, như thời gian, kiểu lặp lại, hoặc phạm vi lặp lại, rồi bấm OK.

  4. Bấm lưu & đóng hoặc cho một cuộc họp, bấm Gửi Cập Nhật.

Đầu Trang

Để thay đổi sự kiện

Sự kiện thay đổi giống nhau dưới dạng cuộc hẹn hoặc cuộc họp, trừ khi bạn có một sự kiện cả ngày chẳng hạn như một hội thảo. Theo mặc định, sự kiện cả ngày được xác định là nửa đêm nửa đêm. Tuy nhiên, thời gian không xuất hiện trên lịch của bạn là bận.

Để chặn thời gian sự kiện trên lịch của bạn, hãy làm như sau:

  1. Mở sự kiện từ lịch của bạn.

  2. Xóa hộp kiểm ở sự kiện cả ngày.

  3. Nhập thời gian bắt đầuthời gian kết thúc, sau đó bấm lưu & đóng.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×