Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện để cập nhật lịch Outlook của mình và để những người khác biết về những thay đổi lịch trình đó.

Thay đổi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp

  1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu bạn mở một mục là một phần của một chuỗi lặp lại, trong hộp thoại Mở mục lặp lại , bấm chỉ buổi này, sau đó bấm OK.

  2. Trên tab Lần xuất hiện mục , thay đổi các tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm lưu & đóng. Hoặc, nếu mục là một cuộc họp, hãy bấm Gửi Cập Nhật.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi ngày và thời gian của cuộc hẹn hoặc cuộc họp bằng cách chọn và kéo nó đến một ngày khác nhau trên lịch. Bạn có thể thay đổi chủ đề bằng cách chọn văn bản, rồi nhập thay đổi của bạn.

Thay đổi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp lặp lại

  1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu bạn mở một mục là một phần của một chuỗi lặp lại, trong hộp thoại Mở Mục Lặp lại, hãy bấm Toàn bộ chuỗi, rồi bấm OK.

  2. Trên tab Chuỗi Cuộc hẹn hoặc Chuỗi Cuộc họp, hãy thay đổi các tùy chọn bạn muốn.

  3. Để thay đổi tùy chọn lặp lại, trên tab Chuỗi Cuộc hẹn hoặc Chuỗi Cuộc họp, trong nhóm Tùy chọn, bấm Định kỳ. Thay đổi các tùy chọn bạn muốn, như thời gian, kiểu lặp lại, hoặc phạm vi lặp lại, rồi bấm OK.

  4. Bấm lưu & đóng. Nếu mục là một cuộc họp, hãy bấm Gửi Cập Nhật.

Thay đổi sự kiện vào một cuộc hẹn

Đây là sự kiện cả ngày mục xuất hiện dưới dạng thời gian rảnh trên lịch của bạn. Hội thảo hoặc một kỳ nghỉ là ví dụ về một sự kiện.

Bạn có thể thay đổi sự kiện vào một cuộc hẹn, bằng cách mở sự kiện, và sau đó xóa hộp kiểm sự kiện cả ngày . Bây giờ, dưới dạng một cuộc hẹn, thời gian được đánh dấu là bận trên lịch của bạn. Nếu bạn thêm người dự, cuộc hẹn của bạn trở thành một cuộc họp.

Sau khi hoàn thành các thay đổi, hãy bấm Lưu & Đóng.

Nếu bạn muốn giữ sự kiện là sự kiện cả ngày, nhưng hiển thị thời gian không phải là thời gian rảnh trên lịch của bạn, hãy đổi Hiện Là.

  1. Mở sự kiện trên lịch của bạn.

  2. Bấm Sự kiện.

  3. Đổi Hiện Là thành Bận, Đang làm việc ở nơi khác, Dự định hoặc Vắng mặt.

  4. Bấm Lưu & Đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×