Thay đổi chi tiết sổ địa chỉ ngoại tuyến cho tài khoản email Microsoft Exchange Server

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 trong chế độ đệm ẩn Exchange. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange.

Sổ địa chỉ ngoại tuyến chứa các thuộc tính của người dùng, chẳng hạn như địa chỉ email, mà Microsoft Outlook yêu cầu để gửi thông điệp email và hiển thị thông tin về người gửi. Bằng cách dùng một sổ địa chỉ ngoại tuyến, Outlook không có kết nối với Microsoft Exchange để xử lý tên hoặc mở bản ghi cho mỗi người dùng. Điều này làm giảm lưu lượng truy nhập mạng và giúp cải thiện hiệu suất.

Sổ địa chỉ ngoại tuyến là ngắn gọn về thông tin từ danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL). Do đó, không phải tất cả thông tin trong GAL sẵn dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến. Thông tin sau đây trong GAL không sẵn dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến:

 • Thuộc tính tùy chỉnh thêm người quản trị máy chủ, chẳng hạn như ID nhân viên của từng nhân viên.

 • Cấu trúc phân cấp tổ chức.

 • Thành viên nhóm.

Outlook có thể truy nhập Exchange để lấy thông tin này. Do đó, nếu bạn đang trong chế độ đệm ẩn Exchange và nếu bạn đang làm việc trực tuyến — tức là, trạng thái kết nối của bạn là kết nối với Microsoft Exchange — Outlook dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến và GAL để cung cấp danh sách đầy đủ thông tin người dùng. Nếu bạn đang trong chế độ đệm ẩn Exchange và trạng thái kết nối của bạn là đã ngắt kết nối, cố gắng kết nốihoặc ngoại tuyến, bạn có thể thấy chỉ những thông tin có trong sổ địa chỉ ngoại tuyến.

Bạn có thể chọn có tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến hay không, và số lượng các chi tiết tải xuống, bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, trỏ tới Thiết đặt gửi/nhận, sau đó bấm Xác định nhóm gửi/nhận.

  Lối tắt bàn phím Ctrl + Alt + S

 2. Chọn Nhóm gửi/nhận bao gồm tài khoản Exchange của bạn.

 3. Bên dưới Tùy chọn thư mục, hãy chọn hộp kiểm tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến .

 4. Bấm thiết đặt sổ địa chỉ.

 5. Bên dưới thông tin để tải xuống, hãy bấm Chi tiết đầy đủ hoặc Không có chi tiết.

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, chúng tôi khuyên bạn tải xuống các chi tiết đầy đủ của sổ địa chỉ ngoại tuyến. Điều này làm giảm số lần cửa sổ Outlook có thể trở nên không đáp ứng cũng như các số uneccesary kết nối với Microsoft Windows Server Active Directory.

Nếu Outlook còn lại chạy liên tục trong chế độ đệm ẩn Exchange, nó sẽ tự động Cập Nhật sổ địa chỉ ngoại tuyến về một ngày một lần tùy thuộc vào Cập Nhật trên máy chủ đang chạy Exchange.

Sổ địa chỉ ngoại tuyến có thể thay đổi kích cỡ từ một vài megabyte để hàng trăm megabyte trong biểu mẫu nén. Các yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng đến kích cỡ của sổ địa chỉ ngoại tuyến:

 • Cách dùng chứng chỉ bảo mật trong tổ chức của bạn. Họ đủ người đóng góp lớn nhất đơn kích cỡ của sổ địa chỉ ngoại tuyến.

 • Số lượng người dùng trong Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Số của nhóm phân phối trong Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Thông tin tổ chức của bạn đã thêm vào Windows Server Active Directory Domain Services cho mỗi người dùng và mỗi nhóm phân phối. Ví dụ, một số tổ chức nhập thuộc tính địa chỉ cho mỗi người dùng; những người khác không.

Outlook có bảo vệ sau đây để giúp bảo vệ mạng của tổ chức của bạn khỏi các bản tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến quá mức:

 • Trong cấu hình mặc định, Outlook sẽ chỉ tìm cách tải xuống một sổ địa chỉ đầy đủ ngoại tuyến trong một kỳ hạn 13 giờ. Mỗi mẫu khi Outlook sẽ nhận một phản hồi từ máy chủ và tối thiểu có thể bắt đầu tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến được đếm dưới dạng một lần thử tải xuống.

 • Trong cấu hình mặc định, Outlook không giới hạn số lần thử Cập Nhật vi sai. Nếu không Cập Nhật vi sai, Outlook sẽ thử lại Cập Nhật sau khi đang chờ một giờ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×