Thay đổi chiều cao và góc nhìn trong biểu đồ 3-D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy thuộc vào loại biểu đồ và các tùy chọn biểu đồ bạn chọn, bạn có thể thay đổi chiều cao và góc nhìn trong biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ 3-D mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm dạng xem 3-D.

  3. Chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Ghi chú: 

  • Khi hộp kiểm góc vuông trục cuộc họp, bạn có thể đặt các tùy chọn phối cảnhchiều cao .

  • Khi chọn hộp kiểm góc vuông trục , bạn có thể đặt tùy chọn chiều cao hoặc bật tùy chọn tự động co giãn .

  • Tùy chọn phối cảnh không sẵn dùng cho biểu đồ thanh 3-D, mà góc vuông trục đã chọn hộp kiểm luôn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×