Thay đổi chủ sở hữu trang cổng thông tin

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ sở hữu trang cổng thông tin mặc định là người tạo trang cổng thông tin quản trị. Bạn có thể chỉ định người sở hữu trang cổng thông tin bổ sung, hoặc bạn có thể cần chỉ định người sở hữu trang cổng thông tin khác nhau khi tổ chức của bạn thay đổi.

  1. Trên trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

  2. Trên trang thiết đặt trang, dưới người dùng và quyền, hãy bấm người quản trị tuyển tập trang.

  3. Nhập tên tài khoản của individual(s) bạn muốn thêm; hoặc, bấm duyệt, và sau đó sử dụng hộp thoại Thêm người để chọn mọi người từ dịch vụ thư mục.

  4. Khi bạn hoàn tất việc thêm người sở hữu trang cổng thông tin, hãy bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×