Thay đổi chủ sở hữu trang cổng thông tin

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chủ sở hữu trang cổng thông tin mặc định là người tạo trang cổng thông tin quản trị. Bạn có thể chỉ định người sở hữu trang cổng thông tin bổ sung, hoặc bạn có thể cần chỉ định người sở hữu trang cổng thông tin khác nhau khi tổ chức của bạn thay đổi.

  1. Trên trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

  2. Trên trang thiết đặt trang, dưới người dùng và quyền, hãy bấm người quản trị tuyển tập trang.

  3. Nhập tên tài khoản của individual(s) bạn muốn thêm; hoặc, bấm duyệt, và sau đó sử dụng hộp thoại Thêm người để chọn mọi người từ dịch vụ thư mục.

  4. Khi bạn hoàn tất việc thêm người sở hữu trang cổng thông tin, hãy bấm OK.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×