Thay đổi chủ đề mặc định

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Để biết thông tin về việc thay đổi chủ đề mặc định trong Excel/Word 2013 và phiên bản mới hơn, hãy xem thay đổi chủ đề và đặt nó mặc định trong Word hoặc Excel. Để thay đổi chủ đề tổng thể của Microsoft Office trong Office 2013 và phiên bản mới hơn, hãy xem thay đổi chủ đề Office.

Một chủ đề là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mang lại diện mạo chuyên nghiệp và hiện đại để tài liệu Microsoft Office. Chủ đề tài liệu là một tập hợp các định dạng các lựa chọn bao gồm một số màu chủ đề, bộ phông chữ chủ đề (bao gồm cả đầu đề và nội dung văn bản phông), và một tập hợp các hiệu ứng chủ đề (bao gồm đường kẻ và hiệu ứng tô).

Cách thức mà chủ đề tài liệu được sử dụng đã phát triển từ giới thiệu của họ và sử dụng Microsoft Office 2010, mà được mô tả chi tiết về sau.

Nếu bạn muốn thay đổi phông chữ hoặc dãn cách dòng trong tài liệu yourOffice 2010, hãy xem:

Tất cả tài liệu trong Office 2010 mà bạn tạo với Word, Excel hoặc PowerPoint có một chủ đề bên trong ô — thậm chí tài liệu trống, mới. Chủ đề mặc định là chủ đề Office, với nền trắng và màu đậm, tinh tế. Khi bạn áp dụng một chủ đề mới, chủ đề Office được thay thế bằng một diện mạo mới, chẳng hạn như đậm nền và màu sáng của chủ đề tàu điện ngầm. Nếu bạn muốn một chủ đề mặc định khác từ chủ đề Office, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách cấu hình trước tài liệu của bạn với một chủ đề mặc định khác. Tất cả nội dung (chẳng hạn như văn bản, bảng và đồ họa SmartArt) linh động được nối kết đến chủ đề, để thay đổi chủ đề tự động thay đổi diện mạo của nội dung của bạn, trừ khi bạn tùy chỉnh nó.

Để thay đổi chủ đề mặc định trong Excel, bạn cần để tạo một tài liệu mới, mặc định sổ làm việc mẫu hoặc mới, trang tính mẫu mặc định. Mẫu sổ làm việc có thể chứa nhiều trang tính, trong khi một mẫu trang tính có chứa chỉ có một trang tính. Mẫu sổ làm việc và trang tính có thể chứa văn bản mặc định, chẳng hạn như tiêu đề trang, cột và nhãn hàng, công thức, chủ đề và thông tin định dạng khác. Mẫu sổ làm việc mặc định sẽ tự động được dùng để tạo sổ làm việc mới và mẫu trang tính mặc định được dùng để tự động tạo trang tính mới.

Tạo mẫu mặc định từ sổ làm việc trống mới

 1. Bấm tệp, sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới Mẫu sẵn có, bấm đúp vào Sổ làm việc trống.

 3. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Để áp dụng một chủ đề cho sổ làm việc mỗi sổ làm việc mới sẽ sử dụng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu được xác định trước, bên dưới cài sẵn, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

  • Để áp dụng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu mà bạn đã tạo, bên dưới tùy chỉnh, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Tùy chỉnh chỉ có sẵn khi bạn tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh tài liệu, hãy xem áp dụng hoặc tùy chỉnh một chủ đề tài liệu.

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu không được liệt kê, hãy bấm duyệt tìm chủ đề để tìm thấy nó trên máy tính của bạn hoặc trên một vị trí mạng.

  • Để xem các chủ đề tài liệu từ Microsoft Office Online, hãy chọn một trong các chủ đề được liệt kê trong thể loại Từ Office.com của chủ đề được xác định trước.

 5. Bấm tệp, sau đó bấm Lưu dưới dạng

 6. Duyệt đến thư mục XLStart của bạn. Vị trí là C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART

  và sau đó trong hộp tên tệp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo một sổ làm việc mặc định, hãy nhập sổ làm việc1.xltx.

  • Để tạo một trang tính mặc định, hãy nhập sheet.xltx.

 7. Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Mẫu Excel (*.xltx), sau đó bấm lưu. Lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu liên hệ với người quản trị của bạn cho phép để lưu trong thư mục này. Nếu vậy, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Nếu bạn sở hữu tài khoản người quản trị, khởi động lại hệ thống của bạn và đăng nhập như người quản trị để hoàn thành nhiệm vụ này.

Lưu ý: Bất kỳ mẫu nào trong thư mục XLStart mặc định sẽ tự động mở khi bạn khởi động Microsoft Excel.

Tạo mẫu mặc định từ sổ làm việc hiện có

 1. Bấm tệp, sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới mẫu, hãy bấm mới từ hiện có, và sau đó trong hộp thoại mới từ sổ làm việc hiện có , duyệt đến máy tính, mạng hoặc vị trí trên Internet có chứa sổ làm việc mà bạn muốn dùng.

 3. Bấm vào sổ làm việc đó, rồi bấm vào Tạo mới.

 4. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Ảnh Ribbon Excel

 5. Để áp dụng một chủ đề cho sổ làm việc mỗi sổ làm việc mới sẽ sử dụng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu được xác định trước, bên dưới cài sẵn, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

  • Để áp dụng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu, bên dưới tùy chỉnh, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Tùy chỉnh chỉ có sẵn khi bạn tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh tài liệu, hãy xem áp dụng hoặc tùy chỉnh một chủ đề tài liệu.

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu không được liệt kê, hãy bấm duyệt tìm chủ đề để tìm thấy nó trên máy tính của bạn hoặc trên một vị trí mạng.

  • Để tìm kiếm các chủ đề tài liệu trên Microsoft Office Online, hãy chọn một trong các chủ đề được liệt kê trong thể loại Từ Office.com của chủ đề được xác định trước.

 6. Bấm tệp, sau đó bấm Lưu dưới dạng

 7. Duyệt đến thư mục XLStart của bạn. Vị trí là C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART

  và sau đó trong hộp tên tệp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo một sổ làm việc mặc định, hãy nhập sổ làm việc1.xltx.

  • Để tạo một trang tính mặc định, hãy nhập sheet.xltx.

 8. Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Mẫu Excel (*.xltx), sau đó bấm lưu.

  Lưu ý:  bạn có thể được yêu cầu liên hệ với người quản trị của bạn cho phép để lưu trong thư mục này. Nếu vậy, hãy liên hệ với người quản trị của bạn hoặc khởi động lại hệ thống của bạn và đăng nhập như người quản trị để hoàn thành nhiệm vụ này.

 9. Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Mẫu Excel (*.xltx), sau đó bấm lưu.

Lưu ý: Bất kỳ mẫu nào trong thư mục XLStart mặc định sẽ tự động mở khi bạn khởi động Excel.

Lưu ý: Không giống như Word, Excel và PowerPoint bao gồm tùy chọn tùy chỉnh kiểu nền. Để thêm, tùy chỉnh và định dạng một kiểu nền và sử dụng ảnh hoặc họa tiết làm nền bản chiếu, hãy xem định dạng màu nền của trang chiếu.

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm chủ đề , bấm chuột phải vào chủ đề bạn muốn, sau đó bấm đặt làm chủ đề mặc định trên menu lối tắt. Để xem thêm chủ đề hình thu nhỏ, hãy bấm Thêm Nút Thêm .

  Ảnh Ribbon PowerPoint

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh, hãy xem sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint.

Để thay đổi giao diện tổng thể của tài liệu Word 2010 của bạn, bạn thay đổi chủ đề và đặt kiểu . Bạn có thể rồi đặt này làm mặc định cho tất cả các tài liệu mới. Trong Word 2010, diện mạo của một tập kiểu để chặt chẽ gắn với phông và màu được dùng trong chủ đề rằng phông chữ chủ đề và màu chủ đề có thể thay đổi cả trên tab trang đầu trong Thay đổi kiểu (nhómkiểu ), và trên Bố trí trang tab trong nhóm chủ đề mà bạn cũng có thể thay đổi chủ đề toàn bộ.

 1. Bấm tệp, sau đó bấm New > tài liệu trống.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu, trỏ vào Tập kiểuvà sau đó bấm tập kiểu nhanh bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Word

  Thiết lập các bộ sưu tập kiểu nhanh thay đổi để phản ánh kiểu nhanh mới.

 3. Bấm Thay đổi kiểu lần nữa, chỉ đến màu, sau đó chọn màu mà bạn muốn dùng.

 4. Bấm Thay đổi kiểu lần nữa, chỉ đến phông chữ, sau đó chọn phông mà bạn muốn dùng.

 5. Để điều chỉnh đoạn văn hay dòng dãn cách trước khi thiết đặt chủ đề mặc định, hãy xem điều chỉnh khoảng trống giữa các dòng hoặc đoạn văn.

 6. Bấm Thay đổi kiểu lần nữa, sau đó bấm đặt làm mặc định.

  Trên tab Bố trí trang , các nút trong nhóm chủ đề Cập Nhật để phản ánh các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Chủ đề tùy chỉnh sẵn dùng chỉ khi bạn tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh tài liệu, hãy xem áp dụng hoặc tùy chỉnh một chủ đề tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×