Thay đổi chương trình mở tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhiều loại tệp được đăng ký trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP để được mở bằng một chương trình cụ thể theo mặc định. Ví dụ, Notepad thường khởi động khi bạn mở tệp văn bản (txt). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi chương trình — bao gồm các thiết lập mặc định — mở một loại tệp nhất định.

Trong Windows 7 và Windows Vista

Thay đổi chương trình mở kiểu tệp mà.

Trong Microsoft Windows XP

Làm thế nào để thay đổi hoặc chọn chương trình nào khởi động khi bạn bấm đúp vào một tệp trong Windows XP.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×