Thay đổi cách thức hoặc thời điểm các công thức được tính toán

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel Online, một kết quả công thức sẽ tự động tính toán lại khi bạn thay đổi dữ liệu trong các ô đã được dùng trong công thức đó. Bạn không thể tắt tính năng tính toán lại tự động này và bạn không thể tính kết quả công thức theo cách thủ công bằng cách nhấn F9, chẳng hạn như bạn có thể trong ứng dụng Excel trên máy tính.

Bạn cũng không thể thay đổi số lần một công thức được tính toán lại cho đến khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng, và bạn không thể thay đổi độ chính xác của phép tính bằng cách sử dụng các giá trị hiển thị thay vì các giá trị được lưu trữ khi được tính toán lại các công thức.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel mở sổ làm việc của bạn để xác định các tùy chọn tính toán ở đó. Đây là cách thực hiện:

Hãy bấm Mở bằng Excelthay đổi việc tính toán lại, lần lặp hoặc mức chính xác của công thức.

Nút Mở trong Excel

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có được bộ sản phẩm ứng dụng và dịch vụ của Office đầy đủ, hãy thử hoặc mua tại Office.com.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×