Thay đổi cách thức Microsoft Graph Hiển thị số, ngày và thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tự động so với định dạng được áp dụng Khi bạn nhập một số, ngày hoặc thời gian vào một ô, Microsoft Graph diễn giải dữ liệu và áp dụng một số dựng sẵn, ngày, hoặc định dạng thời gian. Ví dụ, nếu bạn nhập $52,41 vào một ô, đồ thị định dạng ô dưới dạng tiền tệ. Để thay đổi cách hiện có số, ngày và thời gian được hiển thị trên biểu dữ liệu, bạn áp dụng định dạng số khác cho các ô đã chọn. Đồ thị cung cấp một vài định dạng số dựng sẵn và bạn có thể tạo định dạng tùy chỉnh của riêng bạn cho các số chẳng hạn như mã sản phẩm.

Số định dạng trong biểu đồ Cách số được định dạng trên biểu dữ liệu xác định giá trị theo cách xuất hiện trong biểu đồ. Cụ thể, số trên trục giá trị được định dạng giống nhau dưới dạng ô trên cùng bên trái trong phạm vi của các số được lập biểu đồ. Tuy nhiên, bạn có thể định dạng số trong biểu đồ độc lập với định dạng số biểu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi định dạng số của các ô hoặc đồ mục

Tạo định dạng số tùy chỉnh

?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×