Thay đổi cách thư gốc xuất hiện trong thư trả lời và thư chuyển tiếp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trả lời hay chuyển tiếp email, thì thư gốc sẽ được đưa vào phần dưới của thư mới.

Bạn có tùy chọn để không đưa thư gốc vào, đưa thư gốc vào dưới dạng phần đính kèm hay thay đổi diện mạo của thư gốc bằng cách dùng thụt lề hoặc thụt lề có một đường kẻ dọc ở phía trước nó.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Thư.

  4. Dưới Thư trả lời hoặc chuyển tiếp, dành cho Khi trả lời thư hoặc Khi chuyển tiếp thư, bạn hãy làm như sau:

Hình thức

Bấm

Bao gồm minh họa thư gốc

Bao gồm văn bản của thư gốc (mặc định)

Thụt lề minh họa thư gốc

Bao gồm và thụt lề văn bản của thư gốc

Thêm tiền tố vào mỗi dòng của minh họa thư gốc

Thêm tiền tố vào mỗi dòng của thư gốc

Đính kèm minh họa thư gốc

Đính kèm thư gốc

Không bao gồm minh họa thư gốc

Không bao gồm thư gốc

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng khi chuyển tiếp thư.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×