Thay đổi cách dữ liệu được vẽ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi vị trí và hướng biểu dữ liệu của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ. Thứ tự mà Microsoft Graph sẽ vẽ chuỗi dữ liệu trong biểu đồ được xác định theo thứ tự của trên biểu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Vẽ chuỗi dữ liệu từ biểu dữ liệu hàng thay vì dùng cột, và ngược lại

Vẽ một chuỗi dữ liệu dọc theo trục phụ giá trị trong biểu đồ 2-D

Đảo ngược thứ tự plotting của thể loại, giá trị, hoặc chuỗi

Kiểm soát cách ô trống được vẽ

Thay đổi nào hàng hoặc cột chứa các giá trị trục x cho biểu đồ xy (phân tán)

?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×