Thay đổi cách căn lề văn bản, thụt lề và giãn cách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để làm cho văn bản trên trang chiếu của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể muốn thay đổi dãn cách giữa các dòng văn bản và giữa các đoạn văn trong bản trình bày PowerPoint . Bạn cũng có thể điều chỉnh cách căn lề và thụt lề của các dòng văn bản.

Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc đệm) sẵn dùng từ các nút menu trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm đoạn văn :

Tùy chọn menu dãn cách dòng trên ruy-băng cho phép bạn chọn dãn cách đơn, dãn cách kép, hoặc các tùy chọn dãn cách dòng dọc.

Hình 1: Dãn cách dòng

Menu căn chỉnh văn bản trên ruy-băng cho phép bạn quyết định xem văn bản được căn theo chiều dọc trên cùng hoặc dưới cùng của bộ chứa của nó, hoặc căn dọc giữa ở giữa.

Hình 2: Căn dọc

Có những tùy chọn dãn cách chi tiết hơn sẵn có trong hộp thoại đoạn văn :

 1. Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

  Hộp thoại đoạn văn xuất hiện:

  Hộp thoại đoạn văn trong PowerPoint

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

 • Để thay đổi vị trí ngang của văn bản, trong hộp căn chỉnh , chọn bên trái, giữa, bên phải, Justifiedhoặc phân phối. Justified cộng dãn cách giữa các từ sao cho dòng văn bản cảm cả hai bên trái và phải lề, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn để sử dụng thường word dãn cách. Phân phối tương tự với Justified, nhưng thậm chí cuối cùng dòng chạm cả hai bên trái và phải lề, bằng cách thêm vào giữa các từ và chữ cái, theo nhu cầu.

Thụt lề

 • Để thụt lề hoặc thay đổi khoảng cách thụt lề trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

  Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

 • Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

 • Để thay đổi dãn cách ở phía trên và trong một đoạn văn, hãy dùng các tùy chọn Dãn cách dòng : duy nhất, 1,5 dòng, hoặc kép. Hoặc chọn chính xác và sau đó thêm một giá trị điểm (giữa 0 và 1584) trong hộp . (Lớn hơn điểm giá trị, các rộng dãn cách.) Hoặc chọn nhiều và thêm một giá trị vào hộp . (Sử dụng bất kỳ số ít hơn hoặc bằng 9,99: một giá trị của 1 sẽ bằng single-spacing, trong khi một giá trị của 3 sẽ bằng ba lần dãn cách).

Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm dòng cho đến khi hết chỗ trong một chỗ dành sẵn, tính năng Tự Khớp sẽ điều chỉnh độ giãn dòng và cỡ phông để mọi mục của danh sách đều hiển thị trong chỗ dành sẵn. Khi tình huống này xảy ra, điều khiển Tùy chọn Tự Khớp Điều khiển Tùy chọn Tự Khớp sẽ xuất hiện. Để tắt tính năng Tự Khớp, bấm vào Tùy chọn Tự Khớp, rồi bấm vào Ngừng Khớp Văn bản vào Chỗ dành sẵn Này.

Để biết những cách thao tác khác với thụt lề và giãn cách, hãy xem:

Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc đệm) sẵn dùng từ các nút menu trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm đoạn văn :

Tùy chọn menu dãn cách dòng trên ruy-băng cho phép bạn chọn dãn cách đơn, dãn cách kép, hoặc các tùy chọn dãn cách dòng dọc.

Hình 1: Dãn cách dòng

Menu căn chỉnh văn bản trên ruy-băng cho phép bạn quyết định xem văn bản được căn theo chiều dọc trên cùng hoặc dưới cùng của bộ chứa của nó, hoặc căn dọc giữa ở giữa.

Hình 2: Căn dọc

Có những tùy chọn dãn cách chi tiết hơn sẵn có trong hộp thoại đoạn văn :

 1. Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

  Hộp thoại đoạn văn xuất hiện:

  Hộp thoại đoạn văn trong PowerPoint

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

 • Để thay đổi vị trí ngang của văn bản, trong hộp căn chỉnh , chọn bên trái, giữa, bên phải, Justifiedhoặc phân phối. Justified cộng dãn cách giữa các từ sao cho dòng văn bản cảm cả hai bên trái và phải lề, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn để sử dụng thường word dãn cách. Phân phối tương tự với Justified, nhưng thậm chí cuối cùng dòng chạm cả hai bên trái và phải lề, bằng cách thêm vào giữa các từ và chữ cái, theo nhu cầu.

Thụt lề

 • Để thụt lề hoặc thay đổi khoảng cách thụt lề trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

  Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

 • Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

 • Để thay đổi dãn cách ở phía trên và trong một đoạn văn, hãy dùng các tùy chọn Dãn cách dòng : duy nhất, 1,5 dòng, hoặc kép. Hoặc chọn chính xác và sau đó thêm một giá trị điểm (giữa 0 và 1584) trong hộp . (Lớn hơn điểm giá trị, các rộng dãn cách.) Hoặc chọn nhiều và thêm một giá trị vào hộp . (Sử dụng bất kỳ số ít hơn hoặc bằng 9,99: một giá trị của 1 sẽ bằng single-spacing, trong khi một giá trị của 3 sẽ bằng ba lần dãn cách).

Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm dòng cho đến khi hết chỗ trong một chỗ dành sẵn, tính năng Tự Khớp sẽ điều chỉnh độ giãn dòng và cỡ phông để mọi mục của danh sách đều hiển thị trong chỗ dành sẵn. Khi tình huống này xảy ra, điều khiển Tùy chọn Tự Khớp Điều khiển Tùy chọn Tự Khớp sẽ xuất hiện. Để tắt tính năng Tự Khớp, bấm vào Tùy chọn Tự Khớp, rồi bấm vào Ngừng Khớp Văn bản vào Chỗ dành sẵn Này.

Để biết những cách thao tác khác với thụt lề và giãn cách, hãy xem:

Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc đệm) sẵn dùng từ các nút menu trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm đoạn văn :

Tùy chọn menu dãn cách dòng trên ruy-băng cho phép bạn chọn dãn cách đơn, dãn cách kép, hoặc các tùy chọn dãn cách dòng dọc.

Hình 1: Dãn cách dòng

Menu căn chỉnh văn bản trên ruy-băng cho phép bạn quyết định xem văn bản được căn theo chiều dọc trên cùng hoặc dưới cùng của bộ chứa của nó, hoặc căn dọc giữa ở giữa.

Hình 2: Căn dọc

Có những tùy chọn dãn cách chi tiết hơn sẵn có trong hộp thoại đoạn văn :

 1. Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

  Trong nhóm đoạn văn, bấm vào nút công cụ khởi động ở góc dưới bên phải để mở hộp thoại đoạn văn

  Hộp thoại đoạn văn xuất hiện:

  Hộp thoại đoạn văn có tùy chọn cho các thiết đặt căn chỉnh ngang, thụt lề trên lề trái và dãn cách dòng.

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

 • Để thay đổi vị trí ngang của văn bản, trong hộp căn chỉnh , chọn bên trái, giữa, bên phảihoặc Justified. Justified cộng dãn cách giữa các từ sao cho dòng văn bản cảm cả hai bên trái và phải lề, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn để sử dụng thường word dãn cách.

Thụt lề

 • Để thụt lề hoặc thay đổi khoảng cách thụt lề trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

  Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

 • Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

 • Để thay đổi dãn cách ở phía trên và trong một đoạn văn, hãy dùng các tùy chọn Dãn cách dòng : duy nhất, 1,5 dòng, hoặc kép. Hoặc chọn nhiều và thêm một giá trị vào hộp . (Sử dụng bất kỳ số ít hơn hoặc bằng 9,99: một giá trị của 1,25 sẽ bằng 25% hơn single-spacing, trong khi một giá trị của 3 sẽ bằng ba lần dãn cách).

Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm đường kẻ cho đến khi bạn không còn phòng trong chỗ dành sẵn, tính năng tự động khớp tự động điều chỉnh dãn cách dòng và cỡ phông cho phù hợp với tất cả các mục danh sách trong không gian sẵn dùng.

Định dạng danh sách trên trang chiếu của bạn, hãy xem thêm dấu đầu dòng hoặc số vào văn bản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×