Thay đổi các nhãn trục trong một biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong một biểu đồ bạn tạo trong Excel Online, các nhãn trục được hiển thị bên dưới trục ngang và bên cạnh trục dọc. Biểu đồ của bạn dùng văn bản trong dữ liệu nguồn cho các nhãn trục này.

Biểu đồ cột liên cụm với các nhãn trục

Để thay đổi văn bản của các nhãn thể loại trên trục ngang:

 1. Hãy bấm vào ô có chứa văn bản nhãn bạn muốn thay đổi.

 2. Gõ văn bản bạn muốn rồi nhấn Enter.

  Các nhãn trục trong biểu đồ sẽ tự động cập nhật văn bản mới.

Mẹo:  Các nhãn trục khác với các tiêu đề trục mà bạn có thể thêm để mô tả những gì được thể hiện trên các trục. Các tiêu đề trục không được tự động hiển thị trong biểu đồ. Để thêm các tiêu đề này, hãy xem Thêm các tiêu đề trục vào một biểu đồ.

Loại bỏ các nhãn trục khỏi trục ngang

 1. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ trong biểu đồ để hiện Công cụ Biểu đồ trên ribbon.

 2. Bấm Biểu đồ > Trục.

  Nút trục trên tab Biểu đồ

 3. Bấm Trục Ngang Chính, rồi chọn Hiển thị Trục mà không dán nhãn.

  Để hiển thị lại các nhãn, hãy chọn Hiển thị Trục từ Trái sang Phải hoặc Hiển thị Trục từ Phải sang Trái.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×