Thay đổi các hộp kiểm cho một nhóm nút tùy chọn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng Thay đổi cho tùy chọn xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào điều khiển để nhanh chóng chuyển đổi một loại điều khiển khác. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi một tập hợp các hộp kiểm cho một nhóm nút tùy chọn.

Bạn có thể dùng một nhóm nút tùy chọn trên mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath khi bạn muốn người dùng có thể thực hiện chỉ một vùng chọn từ một tập hợp chỉ bao gồm các tùy chọn.

  1. Trong mẫu biểu mẫu, bấm vào một trong các hộp kiểm mà bạn muốn chuyển đổi, và sau đó nhấn giữ phím CTRL và bấm vào từng hộp kiểm bổ sung mà bạn muốn chuyển đổi.

  2. Trên menu sửa , trỏ đến Thay đổi vào, sau đó bấm Nút tùy chọn.

    Nhóm nút tùy chọn xuất hiện thay cho các hộp kiểm trong mẫu biểu mẫu của bạn. Mỗi tùy chọn nút được gắn kết cùng một trường trong nguồn dữ liệu. Khi người dùng bấm vào một nút tùy chọn, giá trị được liên kết với nút tùy chọn đó được lưu trữ trong trường.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×