Thay đổi bố trí hoặc định dạng trong một phần của tài liệu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng dấu ngắt phần để thay đổi bố trí hoặc định dạng của một trang hoặc các trang trong tài liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể bố trí một phần của một cột trang dưới dạng hai cột. Bạn có thể phân tách các chương trình trong tài liệu của bạn để bắt đầu đánh số cho mỗi chương Trang 1. Bạn cũng có thể tạo các đầu trang hoặc chân trang cho một phần tài liệu của bạn.

Ghi chú: Trong Microsoft Office Word 2007, bạn có thể chọn nhiều bố trí trang từ bộ sưu tập thiết kế trang mới. Ví dụ, bạn có thể thêm một cột trang có một phần hai cột bằng cách bấm vào đó tùy chọn bố trí trang trong bộ sưu tập thiết kế Trang mới .

ví dụ về tài liệu có ngắt phần

1. phần định dạng một cột đơn lẻ

2. phần định dạng là hai cột

Trong bài viết này

Các loại dấu ngắt phần mà bạn có thể chèn

Thay đổi bố trí tài liệu hoặc định dạng

Loại bỏ thay đổi bố trí tài liệu

Các loại dấu ngắt phần mà bạn có thể chèn

Dấu ngắt phần được dùng để tạo bố trí hoặc thay đổi định dạng trong một phần của tài liệu. Bạn có thể thay đổi định dạng sau đây cho phần riêng lẻ:

 • Lề

 • Kích cỡ hoặc hướng

 • Nguồn giấy cho máy in

 • Viền trang

 • Căn dọc của văn bản trên một trang

 • Đầu trang và chân trang

 • Cột

 • Đánh số trang

 • Đánh số dòng

 • Cước chú và chú thích cuối

  Ghi chú: 

  • Dấu ngắt phần điều khiển phần định dạng của văn bản ở trước nó. Khi bạn xóa bỏ dấu ngắt phần, bạn cũng xóa định dạng cho văn bản trước dấu ngắt phần. Văn bản trở thành một phần của phần sau đây, và nó giả định định dạng của phần đó. Ví dụ, nếu bạn tách riêng các chương trình của tài liệu bằng cách sử dụng dấu ngắt phần, và sau đó bạn xóa bỏ dấu ngắt phần ở đầu chương 2, Chapter 1 và 2 chương nằm trong cùng một phần và xem như định dạng trước đó đã được sử dụng chỉ bằng chương 2.

  • Dấu ngắt phần điều khiển định dạng của phần cuối của tài liệu của bạn không được hiển thị như là một phần của tài liệu. Để thay đổi định dạng tài liệu, hãy bấm trong đoạn văn bản cuối cùng của tài liệu.

Các ví dụ sau đây Hiển thị các loại dấu ngắt phần mà bạn có thể chèn. (Trong mỗi hình minh họa, đường chấm chấm kép đại diện cho một dấu ngắt phần.)

Trang tiếp theo lệnh chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo. Loại dấu ngắt phần đặc biệt hữu ích để bắt đầu chương mới trong tài liệu.

Ví dụ về ngắt phần Trang Tiếp theo

Lệnh liên tục chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên cùng một trang. Dấu ngắt phần liên tục rất hữu ích cho việc tạo một thay đổi định dạng, chẳng hạn như một số khác nhau của cột, trên một trang.

Ví dụ về ngắt phần Liên tục

Trang chẵn hoặc Trang lẻ lệnh chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo chắn hoặc đánh số lẻ. Nếu bạn muốn tài liệu chương luôn để bắt đầu trên một trang lẻ hoặc trên một trang chẵn, dùng trang lẻ hoặc trang chẵn phần tùy chọn ngắt.

ngắt phần trang lẻ

Đầu Trang

Thay đổi bố trí tài liệu hoặc định dạng

 1. Bấm vào nơi bạn muốn thực hiện thay đổi định dạng.

  Bạn có thể muốn chọn một phần tài liệu xung quanh để chèn một cặp dấu ngắt phần.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Trong nhóm Dấu ngắt phần , hãy bấm loại dấu ngắt phần phù hợp với loại định dạng thay đổi mà bạn muốn thực hiện.

  Ví dụ, nếu bạn đang tách một tài liệu vào các chương, bạn có thể mỗi chương để bắt đầu trên một trang lẻ. Bấm Trang lẻ trong nhóm Dấu ngắt phần .

Đầu Trang

Loại bỏ thay đổi bố trí tài liệu

Dấu ngắt phần xác định vị trí một thay đổi định dạng xuất hiện trong tài liệu. Khi bạn xóa bỏ dấu ngắt phần, bạn cũng xóa định dạng cho văn bản trước dấu ngắt phần. Văn bản trở thành một phần của phần sau đây, và nó giả định định dạng của phần đó.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở Dạng xem nháp sao cho bạn có thể thấy dấu ngắt phần đường chấm chấm kép.

 1. Chọn dấu ngắt phần mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Nhấn DELETE.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×