Thay đổi ảnh của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu Outlook đang hiển thị một hình ảnh không chân thật của bạn, hãy thay đổi nó. Ảnh mới cũng sẽ hiện lên trong thẻ liên hệ của người khác.

  1. Bấm Tệp và sau đó bên dưới ảnh của bạn, bấm vào Thay đổi.

    Thay đổi ảnh của tôi cho Office từ Outlook

  2. Bấm vào nút Duyệt, định vị và lựa chọn ảnh bạn muốn sử dụng và sau đó bấm Mở.

Nếu bạn được nhắc đăng nhập vào Outlook Web App, bạn sẽ thấy nút duyệt sau khi bạn đăng nhập.

Mẹo: Outlook có thể dùng các định dạng tệp ảnh .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif.

Ảnh mới có thể mất vài phút để hiển thị trong thẻ liên hệ.

Ghi chú:: bạn có thể không thể thay đổi tất cả thông tin trong hồ sơ của bạn. Một số thông tin, chẳng hạn như tên, ảnh hoặc tiêu đề, có thể được thu thập được từ hệ thống khác có bộ phận đó hoặc nhân sự điều khiển. Nếu bạn muốn cập nhật các chi tiết, hãy liên hệ với chúng hoặc của bạn quản trị. Nếu bạn cần trợ giúp tìm quản trị Office 365 của bạn, hãy xem ai là người quản trị Office 365 của tôi?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×