Thay đổi định dạng tệp mặc định cho việc lưu sổ làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Office Excel 2007, sổ làm việc được lưu dưới dạng sổ làm việc Excel (.xlsx) theo mặc định. Bạn có thể thay đổi định dạng tệp mặc định thành bất kỳ định dạng tệp nào khác được hỗ trợ trong Office Excel 2007. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên tạo macro trong sổ làm việc, bạn có thể muốn tự động lưu sổ làm việc mới như một sổ làm việc có hỗ trợ macro (.xlsm). Hoặc, nếu bạn làm việc với những người khác đã sử dụng phiên bản trước của Microsoft Excel, bạn có thể muốn lưu sổ làm việc mới như một sổ làm việc Excel 97-2003 (.xls).

  1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Trong thể loại lưu , bên dưới Lưu sổ làm việc, trong danh sách lưu tệp theo định dạng này , hãy bấm định dạng tệp mà bạn muốn dùng.

    Mẹo: Để biết thêm thông tin, hãy xem định dạng tệp mà được hỗ trợ trong Excel.

Ghi chú: 

  • Sau khi bạn xác định định dạng tệp mặc định, tất cả các sổ làm việc mới được lưu ở định dạng tệp được chọn, trừ khi bạn xác định định dạng khác trong hộp thoại Lưu dưới dạng khi bạn lưu sổ làm việc.

  • Một số tính năng và định dạng có thể không sẵn dùng nếu bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản trước của Microsoft Excel hoặc một chương trình bảng tính khác.

    Để biết thêm thông tin, hãy xem định dạng Excel và tính năng mà không được chuyển thành định dạng tệp khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×