Thay đổi định dạng tệp để lưu sổ làm việc trong Excel cho Mac

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn thường xuyên chia sẻ tệp với những người khác bằng cách dùng phiên bản cũ hơn của Excel, đặt Excel để lưu sổ làm việc của bạn vào một định dạng thuận tiện hơn.

  1. Trên menu công cụ Excel , bấm tùy chọn.

  2. Bên dưới chia sẻ và quyền riêng tư, hãy bấm tương thích.

  3. Trên menu lưu tệp theo định dạng này , hãy chọn định dạng tệp mà bạn muốn dùng.

    Ghi chú: 

    • Sau khi bạn xác định định dạng tệp mặc định, tất cả các sổ làm việc mới được lưu ở định dạng tệp được chọn, trừ khi bạn xác định định dạng khác trong hộp thoại Lưu dưới dạng khi bạn lưu sổ làm việc.

    • Một số tính năng và định dạng có thể không sẵn dùng nếu bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản trước của Excel hoặc một chương trình bảng tính khác.

Xem thêm

Định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel cho Mac

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×