Thay đổi định dạng phông chữ cho siêu kết nối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi kiểu văn bản siêu kết nối mặc định trong một sổ làm việc theo định dạng kiểu ô siêu kết nối hoặc Siêu kết nối . Đây là cách:

 1. Bấm vào ô với siêu kết nối. Trên trang đầu tab, bấm chuột phải vào kiểu siêu kết nối và chọn sửa đổi.

  Kiểu Siêu kết nối trong bộ sưu tập phông

  Mẹo: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy kiểu siêu kết nối , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng bộ sưu tập kiểu.

  • bấm mũi tên xuống trong bộ sưu tập kiểu phông để bung rộng dạng xem

 2. Trong hộp kiểu , hãy bấm định dạng.

 3. Bấm phông, chọn tùy chọn định dạng của bạn và bấm OK.

 4. Bấm OK để đóng hộp kiểu .

  Bạn cũng có thể thay đổi diện mạo của siêu kết nối được bấm vào bằng cách dùng các bước trên đây đối với kiểu Siêu kết nối .

  Ghi chú: Thay đổi đối với kiểu siêu kết nối hoặc Siêu kết nối được áp dụng cho tất cả các siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại. Bạn không thể thay đổi diện mạo của siêu kết nối cá nhân.

Lưu kiểu ô siêu kết nối cho sổ làm việc trong tương lai

Để dùng lại kiểu siêu kết nối của bạn trong sổ làm việc mới, hãy tạo một mẫu với kiểu siêu kết nối ưa thích của bạn.

 1. Tạo một sổ làm việc mới bằng cách bấm tệp > mới > sổ làm việc trống.

 2. Bấm chuột phải vào một ô và chọn siêu kết nối.

  Lối tắt bàn phím: Nhấn Ctrl + K.

 3. Nhập văn bản siêu kết nối bạn muốn hiển thị trong hộp văn bản để hiển thị .

 4. Nhập địa chỉ nối kết trong hộp địa chỉ .

 5. Bấm vào ô với siêu kết nối và trên tab trang đầu , hãy bấm Kiểu ô.

 6. Tùy thuộc vào kiểu mà bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải vào Siêu kết nối hoặc siêu kết nối và chọn sửa đổi.

  Tùy chọn định dạng kiểu ô
 7. Trong hộp kiểu , bấm định dạng và trên tab phông , hãy đặt tùy chọn kiểu phông siêu kết nối của bạn.

 8. Bấm vào ô có văn bản siêu kết nối và nhấn Delete.

 9. Bấm tệp > Lưu như và duyệt tới thư mục mẫu của tôi trên máy tính của bạn.

  Ghi chú: Thư mục mẫu của tôi là thường nằm ở C:\Users\Public\PublicDocuments. Nếu bạn không nhìn thấy nó, chỉ cần thêm một thư mục mới có tên là mẫu của tôi.

 10. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho mẫu của bạn.

 11. Dưới lưu dưới dạng, chọn Mẫu Excel và bấm lưu.

 12. Lần sau khi bạn tạo một sổ làm việc, bấm tệp > mới > cá nhân và mở mẫu của bạn.

  Bấm Mới và Cá nhân để tìm mẫu của bạn

Để biết thêm về cách dùng siêu kết nối, hãy xem siêu kết nối trong trang tính.

Tìm hiểu thêm về lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×