Thay đổi định dạng nền của trang chiếu của bạn trong PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong PowerPoint Online, bạn có thể thực hiện định dạng nền cơ bản của một hoặc nhiều trang chiếu với màu đặc hoặc hình ảnh. Để thực hiện định dạng nâng cao hơn, chẳng hạn như thêm chuyển màu màu hoặc suốt cho ảnh, hãy dùng ứng dụng trên máy tính PowerPoint .

Định dạng nền trang chiếu với màu

 1. Trên tab thiết kế , gõ nhẹ hoặc bấm Định dạng nền.

  Định dạng Nền

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tô đặcvà chọn một màu từ danh sách.

  Ghi chú: Để đặt lại nền về trạng thái trước đó, trên trang đầu tab, gõ nhẹ hoặc bấm hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn .

  Định dạng nền bằng màu
 3. Để áp dụng màu nền của trang chiếu này cho tất cả các trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn, trên tab thiết kế , gõ nhẹ hoặc bấm Định dạng nền, và gõ nhẹ hoặc bấm áp dụng cho tất cả.

  Áp dụng định dạng này cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của tôi

Định dạng nền trang chiếu với ảnh

 1. Trên tab thiết kế , gõ nhẹ hoặc bấm Định dạng nền.

  Định dạng Nền

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Ảnh từ tệp.

  Ghi chú: Để đặt lại nền về trạng thái trước đó, trên trang đầu tab, gõ nhẹ hoặc bấm hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn .

 3. Để áp dụng hình nền của trang chiếu này cho tất cả các trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn, trên tab thiết kế , gõ nhẹ hoặc bấm Định dạng nền, và gõ nhẹ hoặc bấm áp dụng cho tất cả.

  Áp dụng định dạng này cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của tôi

Ghi chú: PowerPoint Online hỗ trợ .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .wmf, .emf, .tif và định dạng tệp .tiff.

PowerPoint Online không có khả năng làm ảnh trong suốt. Dùng ứng dụng trên máy tính PowerPoint nếu bạn muốn làm ảnh nền trong suốt.

Loại bỏ nền

Nếu bạn chỉ có thêm một ảnh nền hoặc màu và quyết định không sử dụng nó, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách dùng hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn trên tab trang đầu của ruy-băng.

Nếu lệnh hoàn tác không hoạt động, bạn có thể loại bỏ bất kỳ nền trang chiếu mà bạn hiện có bằng việc đặt lại nền trắng đặc:

 1. Trên tab thiết kế , gõ nhẹ hoặc bấm Định dạng nền.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tô đặcvà chọn màu trắng, nền 1 ở góc trên bên trái của bộ chọn màu.

  Định dạng nền bằng màu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×