Thay đổi định dạng của nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có rất nhiều tùy chọn định dạng cho nhãn dữ liệu. Bạn có thể dùng đường chỉ dẫn để kết nối nhãn, thay đổi hình dạng của nhãn và đổi kích cỡ nhãn dữ liệu. Và họ đã hoàn tất trong ngăn tác vụ Định dạng nhãn dữ liệu . Để có, sau khi Thêm nhãn dữ liệu của bạn, chọn nhãn dữ liệu định dạng, sau đó bấm Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ > Nhãn dữ liệu > Tùy chọn khác.

Để đi đến vùng thích hợp, hãy bấm vào một trong bốn biểu tượng (tô & đường kẻ, hiệu ứng, kích cỡ & thuộc tính (bố trí & thuộc tính trong Outlook hoặc Word) hoặc Tùy chọn nhãn) Hiển thị ở đây.

Ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu

Ghi chú: Đảm bảo rằng chỉ chọn một nhãn dữ liệu, và sau đó nhanh chóng áp dụng định dạng nhãn dữ liệu tùy chỉnh cho các điểm dữ liệu khác trong chuỗi, hãy bấm Tùy chọn Nhãn >Chuỗi Nhãn Dữ liệu > Sao Nhãn Hiện tại.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước cho một số việc phổ biến nhất, bạn có thể thực hiện. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tiêu đề trong nhãn dữ liệu, hãy xem sửa tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trong biểu đồ.

Tôi muốn

Kết nối nhãn dữ liệu với điểm dữ liệu dùng đường chỉ dẫn

Thay đổi diện mạo đường chỉ dẫn

Thay đổi diện mạo nhãn dữ liệu

Thay đổi hình dạng nhãn dữ liệu

Đổi kích cỡ nhãn dữ liệu

Thêm trường vào nhãn dữ liệu

Kết nối nhãn dữ liệu với điểm dữ liệu dùng đường chỉ dẫn

Đường kết nối nhãn dữ liệu và điểm dữ liệu liên kết của nó được gọi là đường chỉ dẫn — đường chỉ dẫn này có ích khi bạn đặt nhãn dữ liệu cách xa điểm dữ liệu. Để thêm đường chỉ dẫn vào biểu đồ của bạn, hãy bấm nhãn và kéo nó sau khi thấy mũi tên bốn đầu. Nếu bạn di chuyển nhãn dữ liệu, đường chỉ dẫn tự động điều chỉnh và đi theo nhãn dữ liệu. Trong phiên bản trước, chỉ biểu đồ hình tròn có chức năng này — bây giờ, tất cả các loại nhãn dữ liệu đều có.

Phần biểu đồ đường có đường chỉ dẫn
Biểu đồ đường với một số đường chỉ dẫn

Biểu đồ đường với một số đường chỉ dẫn

Biểu đồ đường với một số đường chỉ dẫn

Đầu Trang

Thay đổi diện mạo đường chỉ dẫn

 1. Bấm đường kết nối bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm Màu tô & Đường kẻ > Đường kẻ, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn.

  Biểu tượng đường trên ngăn Tùy chọn Định dạng Đường Chỉ dẫn

Đầu Trang

Thay đổi diện mạo nhãn dữ liệu

Có nhiều thứ bạn có thể làm để thay đổi diện mạo của nhãn dữ liệu như thay đổi màu viền của nhãn dữ liệu để nhấn mạnh.

 1. Bấm nhãn dữ liệu có viền bạn muốn thay đổi. Bấm hai lần để thay đổi viền chỉ cho một nhãn dữ liệu.

 2. Bấm Màu tô & Đường kẻ > Viền, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn.

  Tab Màu tô và Đường kẻ của ngăn tác vụ Định dạng Nhãn Dữ liệu

  Ghi chú: Bạn thực sự có thể làm cho nhãn bật lên bằng cách thêm hiệu ứng. Bấm Hiệu ứng rồi chọn hiệu ứng bạn muốn. Chỉ cần cẩn thận không thêm hiệu ứng quá đà.

  Tab hiệu ứng trên ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu

Đầu Trang

Thay đổi hình dạng nhãn dữ liệu

Bạn có thể tạo cho nhãn dữ liệu của bạn gần như là bất kỳ hình dạng nào để cá nhân hóa biểu đồ.

 1. Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu bạn muốn thay đổi, rồi bấm Đổi Hình dạng Nhãn Dữ liệu.

  Lệnh menu Thay đổi Hình dạng Nhãn Dữ liệu và bộ sưu tập Hình dạng

 2. Chọn hình dạng bạn muốn.

Đầu Trang

Đổi kích thước nhãn dữ liệu

Hãy bấm nhãn dữ liệu và kéo nó đến kích thước bạn muốn.

Ghi chú: Bạn có thể đặt kích cỡ khác (Excel và PowerPoint) và tùy chọn căn chỉnh khác trong Kích cỡ & Thuộc tính (Bố trí & Thuộc tính trong Outlook hay Word). Bấm đúp nhãn dữ liệu rồi bấm Kích cỡ & Thuộc tính.

Biểu tượng và ngăn Định dạng Kích thước Nhãn Dữ liệu & Thuộc tính

Đầu Trang

Thêm trường vào nhãn dữ liệu

Bạn có thể thêm trường biểu đồ dựng sẵn, ví dụ như chuỗi hoặc tên thể loại, vào nhãn dữ liệu. Nhưng thêm tham chiếu ô với văn bản giải thích hoặc giá trị được tính còn mạnh hơn rất nhiều lần.

Một phần của biểu đồ hiện nhãn dữ liệu chứa văn bản trong ô
Biểu đồ với nhãn dữ liệu chứa cả giá trị dữ liệu và văn bản giải thích.

Biểu đồ với nhãn dữ liệu chứa cả giá trị dữ liệu và văn bản giải thích.

Biểu đồ với nhãn dữ liệu chứa cả giá trị dữ liệu và văn bản giải thích.

 1. Bấm vào nhãn dữ liệu, bấm chuột phải vào nó, rồi bấm Chèn Trường Nhãn Dữ liệu.

  Nếu bạn đã chọn toàn bộ chuỗi dữ liệu, bạn sẽ không nhìn thấy lệnh này. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ chọn một nhãn dữ liệu.

  Lệnh trường Chèn Nhãn Dữ liệu trên menu bấm chuột phải

 2. Bấm trường bạn muốn thêm vào nhãn dữ liệu.

  Lựa chọn Chèn Trường Nhãn Dữ liệu

 3. Để liên kết nhãn dữ liệu đến tham chiếu ô, hãy bấm [Ô] Chọn Ô rồi nhập tham chiếu ô.

  Hộp Tham chiếu Trường Nhãn Dữ liệu

Ghi chú: Để chuyển từ văn bản tùy chỉnh về lại nhãn dữ liệu cài sẵn, hãy bấm Đặt lại Văn bản của Nhãn dưới Tùy chọn Nhãn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×