Thay đổi định dạng của các thành phần biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi định dạng của thành phần biểu đồ riêng lẻ, chẳng hạn như khu vực sơ đồ, vùng vẽ, chuỗi dữ liệu, trục, tiêu đề, nhãn dữ liệu hoặc chú giải. Bạn có thể dùng hộp thoại định dạng < thành phần biểu đồ > để thực hiện thay đổi định dạng, hoặc bạn có thể áp dụng kiểu hình dạng được xác định trước hoặc tùy chỉnh. Bạn cũng có thể định dạng văn bản trong một thành phần biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi định dạng của một thành phần biểu đồ được chọn

Thay đổi kiểu hình dạng của một thành phần biểu đồ được chọn

Thay đổi định dạng văn bản trong một thành phần biểu đồ được chọn

Sử dụng văn bản định dạng để định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ

Dùng kiểu WordArt để định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ

Thay đổi định dạng của một thành phần biểu đồ được chọn

 1. Trong biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn thành phần biểu đồ từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ.
   Này hiển thị công Cụ biểu đồ, thêm tab thiết kế, bố tríđịnh dạng .

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó chọn thành phần biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

   Mẹo: Thay vì dùng lệnh ruy-băng, bạn có thể bấm chuột phải là thành phần biểu đồ, bấm < thành phần biểu đồ > định dạng trên menu lối tắt và sau đó tiếp tục với bước 3.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại định dạng < thành phần biểu đồ > , bấm một thể loại, sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  Quan trọng: Tùy thuộc vào thành phần biểu đồ được chọn, tùy chọn định dạng khác nhau sẵn dùng trong hộp thoại này.

  Lưu ý: 

 4. Khi bạn chọn tùy chọn khác nhau trong hộp thoại này, các thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho thành phần biểu đồ được chọn, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi trong biểu đồ của bạn mà không cần đóng hộp thoại. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

 5. Bạn có thể hoàn tác thay đổi nhiều mà bạn thực hiện đối với một tùy chọn hộp thoại miễn là bạn không thực hiện thay đổi vào một tùy chọn khác hộp thoại ở giữa.

 6. Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể nhìn thấy biểu đồ và hộp thoại cùng lúc.

Đầu Trang

Thay đổi kiểu hình dạng của một thành phần biểu đồ được chọn

 1. Trong biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn thành phần biểu đồ từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ.
   Này hiển thị công Cụ biểu đồ, thêm tab thiết kế, bố tríđịnh dạng .

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó chọn thành phần biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Để áp dụng kiểu hình dạng được xác định trước, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Để xem tất cả các kiểu hình dạng sẵn dùng, hãy bấm nút Thêm Hình ảnh nút .

 3. Để áp dụng tô hình dạng khác nhau, hãy bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một màu tô khác nhau, bên dưới Màu chủ đề hoặc Màu chuẩn, hãy bấm màu bạn muốn dùng.

   Mẹo: Trước khi bạn áp dụng màu khác, bạn có thể nhanh chóng xem trước màu đó hưởng biểu đồ. Khi bạn trỏ vào màu mà bạn có thể muốn dùng, thành phần biểu đồ được chọn sẽ được hiển thị trong đó màu trên biểu đồ.

  • Để loại bỏ màu từ thành phần biểu đồ được chọn, hãy bấm Không tô.

  • Để sử dụng một màu tô mà không có sẵn bên dưới Màu chủ đề hoặc Màu chuẩn, hãy bấm Màu tô khác. Trong hộp thoại màu , chọn màu mà bạn muốn sử dụng trên tab chuẩn hoặc tùy chỉnh , sau đó bấm OK.
   Tùy chỉnh màu tô mà bạn tạo sẽ được thêm dưới Màu gần đây để bạn có thể dùng chúng lại.

  • Để tô hình dạng ảnh, hãy bấm ảnh. Trong hộp thoại Chèn ảnh , bấm vào ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm chèn.

  • Sử dụng một hiệu ứng chuyển màu cho màu tô đã chọn, bấm chuyển màu, và sau đó dưới biến thể, bấm kiểu chuyển màu mà bạn muốn dùng.
   Cho kiểu chuyển màu bổ sung, bấm Thêm chuyển màu, sau đó trong thể loại , bấm các tùy chọn chuyển màu mà bạn muốn dùng.

  • Để sử dụng tô họa tiết, bấm họa tiết, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn dùng.

 4. Để áp dụng một viền hình dạng khác nhau, hãy bấm Viền ngoài hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một màu khác nhau đại cương, bên dưới Màu chủ đề hoặc Màu chuẩn, hãy bấm màu bạn muốn dùng.

  • Để loại bỏ màu viền ngoài từ thành phần biểu đồ được chọn, hãy bấm Không viền ngoài.

   Lưu ý: Nếu thành phần đã chọn đường kẻ, dòng sẽ không còn có thể nhìn thấy trên biểu đồ.

  • Để sử dụng một màu viền ngoài vốn không có sẵn bên dưới Màu chủ đề hoặc Màu chuẩn, hãy bấm Màu viền ngoài khác. Trong hộp thoại màu , chọn màu mà bạn muốn sử dụng trên tab chuẩn hoặc tùy chỉnh , sau đó bấm OK.
   Màu viền ngoài tùy chỉnh mà bạn tạo sẽ được thêm dưới Màu gần đây để bạn có thể dùng chúng lại.

  • Để thay đổi độ dày của đường kẻ hoặc viền, bấm độ dày, sau đó bấm độ dày đường bạn muốn dùng.
   Để thêm đường viền hoặc kiểu kiểu tùy chọn, bấm Thêm đường kẻ, sau đó bấm vào kiểu hoặc viền tùy chọn kiểu đường bạn muốn dùng.

  • Để sử dụng một đường nét đứt hoặc viền, bấm nét đứt, sau đó bấm kiểu nét đứt bạn muốn dùng.
   Cho tùy chọn kiểu nét bổ sung, bấm Thêm đường kẻ, sau đó bấm kiểu nét đứt bạn muốn dùng.

  • Để thêm mũi tên vào đường kẻ, bấm mũi tên, sau đó bấm kiểu mũi tên mà bạn muốn dùng. Bạn không thể dùng kiểu mũi tên cho viền.
   Cho mũi tên bổ sung kiểu hoặc viền tùy chọn kiểu, bấm Thêm mũi tên, sau đó bấm Thiết đặt mũi tên mà bạn muốn dùng.

 5. Để áp dụng một hiệu ứng hình dạng khác, bấm Hiệu ứng hình dạng, bấm hiệu ứng sẵn dùng, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mà bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Hiệu ứng hình dạng có sẵn phụ thuộc vào thành phần biểu đồ mà bạn đã chọn. Cài sẵn, phản chiếu, và hiệu ứng góc xiên sẽ không sẵn dùng cho tất cả các thành phần biểu đồ.

Đầu Trang

Thay đổi định dạng văn bản trong một thành phần biểu đồ được chọn

Định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ, bạn có thể sử dụng tùy chọn định dạng văn bản thường, hoặc bạn có thể áp dụng định dạng WordArt.

Sử dụng văn bản định dạng để định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ

 1. Bấm vào thành phần biểu đồ có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc chọn văn bản mà bạn muốn định dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên thanh công cụ Mini.

   Ảnh Ribbon Excel

  • Trên trang đầu tab, trong nhóm phông , hãy bấm nút định dạng mà bạn muốn dùng.

   Nhóm ô trên tab Trang đầu

Đầu Trang

Dùng kiểu WordArt để định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ

 1. Trong biểu đồ, bấm vào thành phần biểu đồ có chứa văn bản mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn thành phần biểu đồ từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ.
   Này hiển thị công Cụ biểu đồ, thêm tab thiết kế, bố tríđịnh dạng .

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó chọn thành phần biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh Ribbon Excel

  • Để áp dụng kiểu WordArt được xác định trước, hãy bấm vào kiểu mà bạn muốn.

   Mẹo: Để xem tất cả các kiểu WordArt sẵn dùng, hãy bấm nút Thêm Hình ảnh nút .

  • Để áp dụng kiểu WordArt tùy chỉnh, bấm Tô văn bản, Viền ngoài văn bản, hoặc Hiệu ứng văn bản, sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×