Thay đổi địa chỉ thanh toán của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn có chứa ba địa chỉ:

 • Địa chỉ Nơi Mua      Tên và địa chỉ công ty của bạn, như minh họa trong hồ sơ tổ chức của bạn.

 • Địa chỉ Nhận Hóa đơn      Địa chỉ bộ phận thanh toán của bạn, thường giống với địa chỉ Nơi Mua.

 • Địa chỉ Sử dụng Dịch vụ      Địa chỉ nơi sử dụng dịch vụ, thường giống với địa chỉ Nơi Mua. Nếu tổ chức của bạn có người dùng từ xa hoặc nhiều văn phòng, sử dụng địa chỉ nơi có phần lớn người dùng của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, các địa chỉ này giống nhau. Nếu bạn cần thay đổi một hoặc nhiều địa chỉ, bạn có thể làm điều đó. Bạn cũng có thể cung cấp địa chỉ email thay thế để nhận thông báo thanh toán và thay đổi địa chỉ email thay thế cho người quản trị khác.

Để tìm hiểu thêm về hóa đơn của bạn, xem mục Xem hóa đơn cho Office 365 dành cho doanh nghiệpHiểu rõ hóa đơn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn đang dùng Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, xem mục Xem hóa đơn của bạn hoặc nhận Fapiao trong Office 365 vận hành bởi 21Vianet.

Bạn muốn làm gì?

Để thay đổi địa chỉ Nơi Mua, xem mục Thay đổi địa chỉ tổ chức, email liên hệ kỹ thuật và thông tin khác.

Nếu bạn đang dùng Office 365 được 21Vianet vận hành, xem mục Thay đổi địa chỉ và các thông tin hồ sơ khác của tổ chức của bạn.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi đến trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.

  Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.

  Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng hóa đơn.

 3. Khách hàng dùng thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng: Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, chọn Chỉnh sửa chi tiết, cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, rồi chọn Gửi.
  Ngăn thay đổi chi tiết thanh toán khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

  Khách hàng dùng thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng: Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, chọn Chỉnh sửa chi tiết, cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, rồi chọn Gửi.
  Ngăn thay đổi chi tiết thanh toán khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

  Khách hàng dùng hóa đơn: Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, rồi chọn Gửi.
  Ảnh chụp màn hình ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Khách hàng dùng hóa đơn: Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, rồi chọn Gửi.
  Ảnh chụp màn hình ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, rồi chọn Gửi.

  Bạn có thể Thay đổi phương thức thanh toán của bạn cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet từ Hóa đơn sang Thanh toán trực tuyến bằng Alipay hoặc UnionPay Trung Quốc hoặc ngược lại.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi đến trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký bạn muốn thay đổi, chọn Hành động khác, rồi chọn Chỉnh sửa địa chỉ sử dụng dịch vụ.

  Ảnh chụp màn hình menu Thao tác Khác trên thẻ đăng ký trong Trung tâm Quản trị.
 3. Trên ngăn Chỉnh sửa địa chỉ sử dụng dịch vụ của bạn, cập nhật địa chỉ của bạn, rồi chọn Gửi.

Theo mặc định, các thông báo thanh toán của tổ chức của bạn sẽ được gửi tới địa chỉ email Office 365 và địa chỉ email thay thế của toàn bộ người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán trong tổ chức của bạn. Mỗi người quản trị có thể thay đổi địa chỉ email thay thế của mình bằng cách cập nhật thông tin hồ sơ.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn Biểu tượng người dùng, rồi chọn Xem tài khoản.

  Menu người dùng với tùy chọn Xem tài khoản được chọn.
 3. Chọn Thông tin Cá nhân.

  Menu Tài khoản của tôi với tùy chọn Thông tin cá nhân được chọn.
 4. Trong hộp Chi tiết liên hệ, chọn Chỉnh sửa.

  Ngăn Chi tiết liên hệ với biểu tượng bàn tay trỏ đến liên kết Chỉnh sửa.
 5. Trong hộp Email thay thế, nhập địa chỉ email thay thế bạn muốn dùng, rồi chọn Lưu.

  Ngăn Chi tiết liên hệ trong chế độ chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email thay thế của người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán khác trong tổ chức của bạn.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Thông báo Thanh toán hoặc chọn Thanh toán > Thông báo thanh toán.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Thông báo Thanh toán hoặc chọn Thanh toán > Thông báo thanh toán.

  Trong Trung tâm quản trị Office 365, truy nhập trang Thông báo Thanh toán hoặc chọn Thanh toán > Thông báo thanh toán.

 2. Trên trang Thông báo thanh toán, chọn người quản trị mà bạn muốn thay đổi.

 3. Trong ngăn Chỉnh sửa vai trò người dùng, nhập địa chỉ email thay thế bạn muốn dùng, rồi chọn Lưu.

  Ngăn Chỉnh sửa Vai trò Người dùng nơi bạn có thể thay đổi vai trò người dùng và thay đổi địa chỉ email thay thế.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thông tin thanh toán trong Office 365 cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×