Thay đổi đầu mục nhóm danh sách thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

danh sách thư trong Outlook 2013 kết hợp các thứ tự sắp xếp và nhóm vào sắp xếp. Sắp xếp mặc định sắp xếp thư nhận được từ mới nhất trên cùng và nhóm thư theo khoảng thời gian. Ví dụ về nhóm bao gồm hôm nay, hôm qua, Tuần trước, v.v...

Bạn có thể nhóm các thư nhiều cách, chẳng hạn như nhóm theo thể loại, kích cỡ, chủ đềmức quan trọng. Hoặc bạn có thể sử dụng một sắp xếp chỉ sử dụng một thứ tự sắp xếp không có đề mục nhóm.

Tắt đề mục nhóm

Có hai điều khiển ở đầu danh sách thư, điều khiển việc sắp xếp danh sách thư  — nhóm và thứ tự sắp xếp. Theo mặc định, điều khiển nhóm được đặt là Theo Ngày và điều khiển thứ tự sắp xếp được đặt là Mới nhất. Bấm điều khiển nhóm, ví dụ như Theo Ngày, rồi bấm Hiện theo Nhóm để loại bỏ dấu kiểm. Lặp lại bước này để bật đầu mục nhóm.

Điều khiển nhóm ở đầu danh sách thư

Đầu trang

Sắp xếp nâng cao

Để tạo sắp xếp nâng cao dùng thêm tùy chọn, hãy làm như sau:

 1. Bấm Dạng xem.

 2. Trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thay đổi Dạng xem, rồi bấm Lưu Dạng xem Hiện tại Như Dạng xem Mới.

 3. Nhập tên cho dạng xem mới, rồi bấm OK.

 4. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thiết đặt Dạng xem.

 5. Bấm Nhóm Theo.

 6. Hãy xóa hộp kiểm Tự động phân nhóm theo sự sắp xếp.

 7. Trong hộp Nhóm mục theo, bạn bấm trường để nhóm theo đó.

  Nếu trường bạn muốn không nằm trong hộp Nhóm mục theo, hãy bấm trường khác được đặt trong hộp Chọn các trường có sẵn từ.

 8. Bấm Tăng dần hoặc Giảm dần để có thứ tự sắp xếp của đề mục nhóm.

 9. Để hiển thị trường bạn đang nhóm mục theo đó, hãy chọn hộp kiểm Hiện trường trong Dạng xem.

 10. Để nhóm theo nhóm con, bạn bấm trường trong hộp Sau đó theo.

 11. Trong danh sách Mở rộng/thu nhỏ các mặc định, hãy bấm mặc định đối với cách bạn muốn nhóm hiển thị trong dạng xem.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×