Thay đổi đơn vị Hiển thị trên trục giá trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu giá trị biểu đồ của bạn bao gồm số lớn, bạn có thể làm cho văn bản trục ngắn hơn và dễ đọc hơn bằng cách thay đổi đơn vị Hiển thị của trục. Ví dụ, nếu biểu đồ giá trị phạm vi từ 1.000.000 để 50.000.000, bạn có thể hiển thị các số dưới dạng 1-50 trên trục và hiển thị nhãn cho biết rằng đơn vị express hàng triệu.

  1. Bấm vào trục giá trị bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm Trục chọn, sau đó bấm tab co giãn .

  3. Trong danh sách Hiển thị đơn vị , hãy bấm đơn vị bạn muốn hoặc nhập một giá trị số.

  4. Để hiển thị một nhãn đơn vị được thể hiện mô tả, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị Hiển thị đơn vị nhãn trên biểu đồ .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×