Thay đổi âm thanh phát ra cho lời nhắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể thay đổi âm thanh mặc định cho lời nhắc thành bất kỳ tệp âm thanh nào có định dạng tệp .wav.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Trên tab Nâng cao, dưới Lời nhắc, hộp kiểm Phát âm thanh lời nhắc phải được chọn cho cảnh báo âm thanh lời nhắc.

  4. Để chọn âm thanh lời nhắc khác, hãy bấm Duyệt, rồi duyệt tới tệp âm thanh .wav bạn muốn.

    Có thể định vị tệp âm thanh trong thư mục trên máy tính của bạn hoặc phần chia sẻ mạng mà máy tính của bạn luôn có thể truy cập vào đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×