Thay đổi thiết đặt nguồn cấp tin tức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguồn cấp tin tức SharePoint là nơi bạn có thể thấy những đồng nghiệp của bạn đang làm gì trong toàn bộ ngày làm việc của bạn và chia sẻ ý tưởng và kết quả quan sát khi chúng xảy ra cho bạn. Bạn có thể thay đổi những gì bạn chia sẻ với các thiết đặt nguồn cấp tin tức.

Tùy thuộc vào thiết đặt nguồn cấp tin tức của bạn, nguồn cấp cũng có thể gửi email cho bạn thông báo cho bạn biết về các sự kiện, chẳng hạn như khi ai đó nhắc đến của bạn trong bài đăng, và nó có thể hiển thị hoạt động của bạn, chẳng hạn như khi bạn đã bắt đầu theo dõi ai đó. Bạn kiểm soát thông báo email và mà bạn muốn chia sẻ với người khác hoạt động của bạn.

Ghi chú:  Tổ chức của bạn có thể tùy chỉnh hoặc hạn chế một số tính năng được mô tả trong bài viết này.

Trang Thiết đặt nguồn cấp tin tức của bạn cho phép hồ sơ bạn chọn hoạt động mà bạn muốn được thông báo trong email (chẳng hạn như khi ai đó đã bắt đầu theo dõi bạn), hãy xác định những người khác có thể xem danh sách của người mà bạn đang theo dõi hoặc danh sách của người theo dõi, và chọn các hoạt động bạn muốn chia sẻ với người khác.

Cập Nhật thiết đặt nguồn cấp tin tức của bạn

  1. Bấm vào tên hoặc ảnh ở trên cùng của trang SharePoint hoặc Office 365 trong tổ chức của bạn, sau đó bấm thông tin về tôi.
    Tên Hồ sơ

  2. Bấm sửa hồ sơ hoặc sửa hồ sơ của bạn để hiển thị trang sửa chi tiết.

  3. Bấm vào dấu chấm lửng (…), sau đó bấm Thiết đặt nguồn cấp tin tức.
    Tab dấu chấm lửng

  4. Sửa thông tin của bạn theo dõi #Tags, Thông báo Email, người tôi theo dõihoạt động tôi muốn chia sẻ trong nguồn cấp tin tức của tôi khi cần thiết.

  5. Bấm Lưu tất cả và đóng.

Thẻ mà bạn dõi theo phản ánh các chủ đề bạn quan tâm. Thẻ được theo dõi của bạn xuất hiện trong danh sách #tags theo dõi trên trang thiết đặt nguồn cấp tin tức của bạn. Khi bạn theo dõi thẻ, một mục tự động được thêm vào danh sách. Để thêm mục trực tiếp vào danh sách theo dõi #tags của bạn, hãy nhập # theo dõi một chủ đề. Ví dụ, bạn có thể nhập #sharepoint để bắt đầu theo dõi #sharepoint và xem các bài đăng nguồn cấp tin tức SharePoint tham chiếu. Để loại bỏ một mục từ danh sách, xóa bỏ nó khỏi hộp văn bản hoặc ngừng theo dõi thẻ.

Bạn có thể được thông báo bằng email khi xã hội sự kiện xảy ra tác động đến bạn. Bạn có thể nhận được thông báo email của những sự kiện khi người nào đó bắt đầu theo dõi bạn hay khi ai đó nhắc đến của bạn trong một hội thoại nguồn cấp tin tức, ví dụ. Để thay đổi sự kiện nào bạn sẽ được thông báo trong email, bạn có thể bấm thông tin về tôi ở phía trên cùng của trang và sửa thiết đặt hồ sơ của bạn.

Bạn có thể thông báo cho những người khác về người bạn đang theo dõi và cho phép họ xem ai đang theo dõi bạn. Những người khác nhìn thấy thông tin này khi họ ghé thăm hồ sơ của bạn, và chọn tab Mọi người.

Theo dõi và danh sách người theo dõi cho một đồng nghiệp

Trên trang Thiết đặt Nguồn cấp tin tức của bạn, hãy đánh dấu kiểm Cho phép người khác thấy những người mà bạn đang theo dõi và những người theo dõi bạn khi họ xem hồ sơ của bạn.

Tương tự, thiết đặt quyền riêng tư nguồn cấp tin tức sẽ quyết định hoạt động và sự kiện nào được báo cáo trong nguồn cấp của những người khác.

Nguồn cấp tin tức cập nhật từ những người mà bạn đang theo dõi

Bảng sau đây mô tả các thiết đặt quyền riêng tư nguồn cấp tin tức.

Thiết đặt để chia sẻ hoặc ẩn

Mô tả

Theo dõi một người

Bạn đã bắt đầu theo dõi ai đó.

Theo dõi tài liệu hoặc site

Bạn đã bắt đầu theo dõi tài liệu hoặc site.

Theo dõi thẻ

Bạn đã bắt đầu theo dõi thẻ.

Gắn thẻ cho một mục

Bạn đã gắn thẻ cho tài liệu hoặc trang.

Mừng sinh nhật

Bạn đang ăn mừng sinh nhật mình.

Chức vụ đã thay đổi

Chức vụ của bạn đã thay đổi.

Cập nhật các chủ đề “Hỏi Tôi Về” của bạn

Nội dung Hỏi Tôi Về của bạn đã được cập nhật.

Đăng bài trên bảng ghi chú

Bạn đã đăng ghi chú về tài liệu, bằng cách dùng công cụ Thẻ và Ghi chú trên trang Giới thiệu về tôi của bạn.

Thích hoặc xếp hạng một mục

Bạn đã thích hoặc xếp hạng một mục trên site SharePoint.

Bài đăng blog mới

Bạn đã đăng bài trên blog cá nhân.

Tham gia vào cộng đồng

Bạn đã gia nhập hoặc đóng góp vào một cộng đồng. Ví dụ, bạn đã đăng một chủ đề mới hoặc tăng cấp trong xếp hạng cộng đồng, hoặc một trong các trả lời của bạn đã được chọn là trả lời hay nhất trong thảo luận cộng đồng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×