Thay đổi quyền trên thư mục con

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi đặt quyền cho thư viện, bạn có thể muốn đặt quyền duy nhất trên một hoặc nhiều thư mục trong thư viện đó. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo thư mục con, nơi bất kỳ ai cũng có thể đọc và thêm tệp vào thư mục con, chứ không phải là thư mục gốc hoặc bất kỳ thư mục con nào khác.

Ghi chú: 

 • Để có kiến thức quan trọng tiên quyết về quyền thư viện, hãy xem sửa quyền cho một danh sách, thư viện, hoặc mục riêng lẻ.

 • Trong SharePoint Online, bạn có thể mời người dùng bên ngoài vào các trang của bạn. Tuy nhiên quy trình sau chỉ hoạt động với người dùng nội bộ. Là một phương pháp thay thế cho người dùng bên ngoài, bạn có thể tạo một thư viện chuyên dùng, riêng biệt để cung cấp các quyền duy nhất.

Quy trình

 1. Dẫn hướng tới trang và thư viện bạn muốn tạo quyền duy nhất cho một thư mục con.

 2. Nếu cần, hãy tạo thư mục con đó và thêm một vài tệp.

 3. Trên tên thư mục con đó, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Bên cạnh tên thư mục con, bấm vào Dấu chấm lửng

  2. Trên cửa sổ mở ra của tệp, bấm vào Dấu chấm lửng…, sau đó bấm Chia sẻ Với.

  3. Để xem trang Quyền của thư mục, hãy bấm Nâng cao.

   Chuỗi lệnh dùng để đến trang quyền thư mục con

 4. Để loại bỏ kế thừa quyền cho thư mục đó, hãy bấm vào Dừng Kế thừa Cấp phép.

 5. Đối với người dùng hiện tại, hãy sửa quyền của những người có trong danh sách hiện tại bằng cách chọn các hộp kiểm và bấm Sửa Cấp phép Người dùng hoặc Loại bỏ Cấp phép Người dùng.

 6. Đối với người dùng mới, bấm Gán Cấp phép và điền thông tin vào hộp thoại. Đảm bảo rằng bạn có bấm vào Hiện tùy chọn và chọn mức cấp phép phù hợp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×