Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn kiểu dấu đầu dòng không phải là các vòng tròn màu đen, hãy làm như sau:

  1. Chọn toàn bộ danh sách đánh dấu đầu dòng. Các dấu đầu dòng sẽ xuất hiện dưới dạng chưa được chọn.

    Văn bản danh sách đánh dấu đầu dòng đã chọn

  2. Hãy bấm Trang đầu rồi bấm vào mũi tên kế bên Đoạn văn>Dấu đầu dòng.

    Dấu đầu dòng Đoạn văn

  3. Hãy chọn một kiểu dấu đầu dòng khác từ danh sách Các Dấu đầu dòng đã Dùng Gần đây hoặc Thư viện Dấu đầu dòng.

    Thư viện Dấu đầu dòng mở ra từ nút Dấu đầu dòng trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang chủ

Ghi chú: Nếu dấu đầu dòng bạn muốn không có trong thư viện, hãy bấm Xác định Dấu đầu dòng Mới rồi bấm Biểu tượng, Hình ảnh hoặc Phông để thêm kiểu dấu đầu dòng mới vào thư viện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×