Thay đổi kiểu PivotTable của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thích hình thức PivotTable của bạn sau khi tạo xong, bạn có thể chọn một kiểu khác. Ví dụ: khi bạn có nhiều dữ liệu trong PivotTable, nó có thể giúp làm hiện các cột hoặc các hàng dạng dải để dễ dàng xem hoặc để tô sáng những dữ liệu quan trọng nhằm làm cho nó nổi bật.

PivotTable được định dạng theo một kiểu khác

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm Thiết kế, rồi bấm nút Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu PivotTable để xem tất cả những kiểu khả dụng.

  Nút Thêm trong bộ sưu tập Kiểu PivotTable

 3. Chọn kiểu bạn muốn dùng.

 4. Nếu bạn không thấy kiểu mình thích, bạn có thể tự tạo kiểu riêng. Bấm Kiểu PivotTable Mới ở cuối bộ sưu tập, đặt tên cho kiểu tùy chỉnh của bạn, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Mẹo:  Nếu bạn muốn thay đổi mẫu PivotTable và cách hiển thị các trường, cột, hàng, tổng phụ, ô trống và các đường kẻ, bạn có thể thay đổi bố trí dữ liệu trong PivotTable của bạn.

Hiện hàng có dải băng để dễ xem hơn

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm Thiết kế > Hàng có Dải băng (hoặc Cột có Dải băng).

  Hộp Hàng có Dải băng và Cột có Dải băng trên tab Thiết kế

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×