Thay đổi hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách đổi kích cỡ, sắp đặt lại nó, hoặc thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu hoặc dãn cách giữa các văn bản bên trong nó. Bạn cũng có thể xóa bỏ chỗ dành sẵn.

Quan trọng: Nếu bạn áp dụng bố trí bản chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày của bạn, sau đó sửa bố trí bằng cách thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn, bạn phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu sao cho các trang chiếu Hiển thị thay đổi trong bố trí.

Thay đổi chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trên bố trí, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ, trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, trỏ tới một trong những viền của nó, và khi con trỏ chuyển thành mũi tên bốn hướng, hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

  • Để thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu, hoặc khoảng cách cho văn bản bên trong nó, hãy chọn văn bản, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm phông , bấm Tùy chọn bạn muốn.

  • Để nhóm đối tượng như ảnh, hình dạng, hình mẫu và biểu đồ, hãy chọn đối tượng đầu tiên mà bạn muốn đặt vào một nhóm, hãy nhấn CTRL và sau đó bấm vào các đối tượng khác mà bạn muốn nhóm lại với nhau. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm định dạng, sau đó bấm nhóm hai lần.

   Ghi chú: 

   • Bạn có thể nhóm các đối tượng trong chỗ dành sẵn cho đối tượng, nhưng không phải văn bản hộp chỗ dành sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hình dạng hộp văn bản và nhóm mà có các đối tượng khác. Để thực hiện điều này, trên các tab chèn , trong nhóm hình dạng , dưới Hình cơ bản, hãy bấm Hộp văn bản.

   • Để rã nhóm các đối tượng, chọn các đối tượng đã nhóm, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , bấm nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

 3. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem bản Cái.

 4. Quan trọng: Để thay đổi chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào các trang chiếu tiếp theo bố trí trang chiếu đã thay đổi. Để áp dụng lại trang chiếu bố trí, trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào trang chiếu tuân thủ bố trí mà bạn vừa thay đổi.

 5. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm vào bố trí chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

Xóa bỏ chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Hãy bấm vào viền của chỗ dành sẵn mà bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn phím DELETE.

 3. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem bản Cái.

 4. Quan trọng: Để thay đổi chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào bản chiếu. Để áp dụng lại trang chiếu bố trí, trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, bấm bản chiếu tuân thủ bố trí không chứa chỗ dành sẵn đã xóa.

 5. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm vào bố trí không chứa chỗ dành sẵn đã xóa.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×