Thay đổi bố trí dữ liệu của PivotTable

Sau khi tạo một PivotTable và thêm vào các trường bạn muốn phân tích, bạn có thể thay đổi bố trí dữ liệu để tạo thuận lợi khi đọc và xem PivotTable. Chọn một bố trí báo cáo khác để thay đổi bố trí tức thời.

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm vào Thiết kế> Bố trí Báo cáo.

  Nút Bố trí Báo cáo trên tab Thiết kế

 3. Chọn một trong ba tùy chọn biểu mẫu:

  • Hiện trong Biểu mẫu Thu gọn sẽ giữ cho những dữ liệu liên quan không tràn ngang ra khỏi màn hình và hạn chế việc cuộn. Bố trí này sẽ tự động được áp dụng khi bạn tạo một PivotTable.

   Dữ liệu PivotTable dưới dạng biểu mẫu thu gọn

   Như minh họa trong hình, các mục từ các trường vùng hàng khác nhau trong một cột và các mục từ các trường khác được thụt vào (giống như Qtr1 và Canada). Các nhãn hàng chiếm ít không gian trong biểu mẫu thu gọn, tạo thêm nhiều chỗ cho các dữ liệu số. Các nút Bung rộng và Thu gọn sẽ hiện ra để bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các chi tiết.

  • Hiện trong Biểu mẫu Dàn bài sẽ phác thảo các dữ liệu trong PivotTable.

   Dữ liệu PivotTable dưới dạng biểu mẫu dàn bài

   Như đã chỉ ra trong hình, các mục được nêu trong cấu trúc phân cấp trong các cột.

  • Hiện trong Biểu mẫu Tạo Bảng sẽ hiện ra mọi thứ theo định dạng bảng, tạo thuận lợi để sao chép các ô tới một trang tính khác.

   Dữ liệu PivotTable dưới dạng biểu mẫu bảng

   Như đã chỉ ra trong hình, bố trí này sử dụng một cột cho mỗi trường.

 4. Nếu bạn chọn biểu mẫu bảng hoặc dàn bài, bạn cũng có thể bấm Lặp lại Nhãn của Mọi Mục trên menu Bố trí Báo cáo để hiện các nhãn mục cho từng mục.

Mẹo:  Sau khi áp dụng bố trí bạn muốn, bạn có thể áp dụng một kiểu hoặc các hàng có dải băng để thay đổi định dạng.

Thay đổi cách thức hiển thị của tổng phụ và tổng chính

Để tinh chỉnh thêm bố trí dữ liệu trong PivotTable, bạn có thể thay đổi cách thức hiển thị của tổng phụ, tổng chính và các mục.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiện PivotTable.

 2. Trên tab Thiết kế, hãy thực hiện một hoặc những thao tác sau đây:

  Tùy chọn Bố trí trong nhóm Bố trí trên tab Thiết kế

  • Bấm Tổng con để thay đổi cách thức chúng thể hiện cho các nhóm dữ liệu.

  • Hãy bấm Tổng Cuối để thay đổi cách chúng được hiển thị cho các cột và các hàng.

  • Bấm Hàng Trống để chèn một hàng trống vào sau mỗi nhóm trong PivotTable của bạn.

Thông tin khác về PivotTable

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×