Thay đổi độ rộng của viền ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel áp dụng một kiểu đường kẻ mỏng mặc định khi bạn Thêm một viền ô bên ngoài hoặc đường lưới. Nếu bạn muốn thay đổi nó, đây là cách bạn có thể chọn độ rộng viền cài sẵn khác:

 1. Chọn viền ô mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào các ô đã chọn và chọn Định dạng ô.

 3. Bấm viền.

  Định dạng kiểu ô
 4. Đối với một dòng liên tục, hãy chọn một trong các kiểu.

  kiểu đường kẻ

 5. Bên dưới đặt sẵn, hãy bấm kiểu viền hiện có của bạn.

  Kiểm tra độ rộng viền mới của bạn trong sơ đồ bản xem trước. Nếu nó không phải là cách bạn muốn nó xuất hiện, hãy chọn kiểu đường kẻ khác.

 6. Bấm OK.

Xem thêm về viền ô

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×