Quản lý

Thanh toán và đăng ký

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong Office 365, bạn có thể xem lại hóa đơn hàng tháng của mình và quản lý đăng ký của bạn.

Xem hóa đơn của bạn

 1. Từ Trung tâm quản trị trỏ tới thẻ thanh toán , rồi chọn xem hóa đơn của tôi.

 2. Chọn một tháng từ danh sách, rồi chọn xem.

 3. Chọn xem chi tiết để xem chi tiết hóa đơn của bạn, bao gồm các hoạt động thanh toán và gần đây cuối cùng của bạn.

  Hoặc chọn xem hóa đơn (. PDF) để mở một phiên bản PDF của hóa đơn mà bạn có thể tải xuống hoặc in.

 4. Nếu bạn muốn nhận được thông báo về câu lệnh thanh toán tiếp theo của mình, hãy quay lại Trung tâm quản trị và bên dưới thanh toán, chọn thông báo thanh toán; sau đó, bật tuyên bố thanh toán dưới dạng tệp đính kèm.

Cập Nhật thẻ tín dụng được sử dụng cho các khoản thanh toán

 1. Từ Trung tâm quản trịbên dưới thanh toán, chọn đăng ký.

 2. Bên dưới phương thức thanh toán, chọn Cập Nhật chi tiết thanh toán, rồi chọn chỉnh sửa chi tiết.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết thẻ tín dụng nào, chẳng hạn như địa chỉ hoặc ngày hết hạn, rồi chọn gửi.

Quản lý gói đăng ký của bạn

 1. Từ Trung tâm quản trịbên dưới thanh toán, chọn đăng ký.

 2. Sử dụng Trang này để xem trạng thái đăng ký và ngày gia hạn của tất cả người dùng.

 3. Để thay đổi gói Office 365 của bạn, hãy chọn Thêm đăng ký, chọn một đăng ký mới, rồi chọn mua ngay.

 4. Để gán đăng ký cho một nhân viên, trong dẫn hướng bên trái, chọn người dùng, chọn nhân viên, chọn chỉnh sửa bên cạnh giấy phép sản phẩm, bật kế hoạch mà bạn muốn gán, rồi chọn lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×