Tham khảo: Các kiểu tệp để lưu bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong hộp thoại Lưu như , bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint của bạn trong bất kỳ một trong các kiểu tệp sau:

Lưu dưới dạng

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày

.ppt

Mặc định, bản trình bày Microsoft PowerPoint thông thường. Bạn có thể mở bản trình bày trong định dạng này bằng cách dùng PowerPoint 97 trở lên.

Bản trình bày để xem lại

.ppt

Một bản trình bày trực tuyến trong đó cộng tác viên có thể xem lại và cung cấp được theo dõi hiệu đính.

Mẫu thiết kế

.ppt

Bản trình bày dưới dạng mẫu, bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Trang Web Tệp Đơn

.MHT; MHTML

Trang Web thành một đơn với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt cho thư điện tử một bản trình bày.

Trang Web

.htm; HTML

Trang Web là một thư mục với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt cho đăng bài trên một trang web hoặc chỉnh sửa với FrontPage hoặc trình soạn thảo HTML khác.

PowerPoint 95

.ppt

Bản trình bày được tạo trong PowerPoint 2003 mà vẫn tương thích với PowerPoint 95.

PowerPoint 97-2003 & 95 bản trình bày

.ppt

Bản trình bày được tạo trong PowerPoint 2003 đó là tương thích với PowerPoint 95 và với PowerPoint 97 và mới hơn. (Trong PowerPoint 97 và phiên bản mới hơn của PowerPoint, đồ họa được nén, nhưng chúng không nằm trong PowerPoint 95, vì vậy này định dạng hỗ trợ cả hai, mà kết quả trong kích cỡ tệp lớn hơn nhiều.)

Hiển thị PowerPoint

.pps

Bản trình bày sẽ luôn mở trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường .

PowerPoint bổ trợ

.PPA; .pwz

Lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu và do đó nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa chứ không phải là màu ảnh. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ chỉ một vài điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình.

JPEG (định dạng tệp trao đổi)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

PNG (định dạng đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. Bạn có thể lưu, khôi phục và lưu lại một hình ảnh PNG và mà sẽ không làm suy thoái chất lượng của nó. PNG không hỗ trợ hoạt hình như GIF — và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.TIF

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

TIFF là định dạng tệp được hỗ trợ nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang Web.

Ảnh bitmap là biểu thị, bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Đại cương/RTF

.rtf

Dàn bài một bản trình bày dưới dạng tài liệu chỉ văn bản. Văn bản trong khu vực ghi chú không bao gồm.

Siêu tệp Windows

.wmf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 16-bit (để sử dụng với Windows 3.x trở lên).

Siêu tệp nâng cao Windows

.emf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 32-bit (để sử dụng với Windows 95 trở lên).

Lưu ý: Bạn có thể sao chép một hoặc nhiều bản trình bày cùng với hỗ trợ tệp vào CD dùng tính năng đóng gói cho CD trong PowerPoint 2003.

Tìm một nối kết đến tính năng đóng gói cho CD trong Xem thêm hộp, điều này hiển thị khi bạn kết nối với Internet.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×