Tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, bạn có thể giúp cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của Microsoft Office.

Trong bài viết này

Các điểm chính về chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

Nếu tôi muốn tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

Nếu tôi chọn tham gia bây giờ, tôi có thể dừng tham gia sau này?

Các điểm chính về chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

 • Nếu bạn đã sẵn sàng để tham gia, bạn không cần thực hiện bất kỳ công việc bổ sung. Bạn không bao giờ phải hoàn thành biểu mẫu, điền vào một bản khảo sát, hoặc trả lời cuộc gọi điện thoại.

 • Microsoft tự động thu thập thông tin từ máy tính của bạn, bao gồm các thông báo lỗi được tạo bởi phần mềm và khi chúng được tạo, loại thiết bị máy tính mà bạn đang sử dụng, cho dù máy tính của bạn đang gặp khó khăn bất chạy phần mềm Microsoft, và xem phần cứng và phần mềm của bạn không đáp ứng tốt và thực hiện nhanh. Nói chung, thông tin này được thu thập mỗi ngày một lần.

 • Bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ với Microsoft hoàn toàn ẩn danh và hoàn toàn không có thông tin cá nhân có nhãn của bạn. Thông tin này không được dùng trong quảng cáo hoặc doanh thu trong bất kỳ cách nào. Microsoft không chia sẻ thông tin này với bất kỳ công ty khác. Khi bạn tham gia chương trình, một số định danh được tạo ra ngẫu nhiên. Số đó là định danh duy nhất được dùng khi bạn chia sẻ thông tin với Microsoft. Vì số ngẫu nhiên hoàn toàn, Microsoft không thể theo dõi thông tin của bạn trở về bạn — và không có bất kỳ ai khác.

 • Để đầy đủ chi tiết về chương trình này để tìm hiểu thêm về thông tin về quyền riêng tư, hãy truy cập trang Web Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng .

Đầu trang

Nếu tôi muốn tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Tùy chọn riêng tư.

 5. Chọn hộp kiểm đăng ký cho chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Nếu tôi chọn tham gia bây giờ, tôi có thể dừng tham gia sau này?

Có, bạn có thể ngừng tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng ở bất kỳ lúc nào.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Tùy chọn riêng tư.

 5. Xóa hộp kiểm đăng ký cho chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×