Thư trong Outlook Web App

Khi bạn mở Outlook Web App, cái đầu tiên bạn thấy là Hộp thư đến của bạn. Đó là nơi đến của các thư được gửi cho bạn và có lẽ là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất để đọc và trả lời thư.

Trong bài viết này

Bạn có thể thấy những gì trong Thư

Tạo thư mới

Làm việc với các thư nháp

Ngăn Đọc

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Thư đã xóa bỏ

Danh sách thư mục

Danh sách thư

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Dùng Outlook Web App trên thiết bị di động

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Bạn có thể thấy những gì trong thư

Thư trong Outlook Online

 1. Tạo thư mới bằng cách bấm mới Thư mới.

 2. Danh sách thư mục. Danh sách thư mục bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Nó có thể bao gồm các thư mục khác như Yêu thích và thư mục lưu trữ. Bạn có thể thu gọn ngăn này bằng cách bấm vào biểu tượng Chữ V sang trái ở trên cùng. Bạn có thể bung rộng và thu gọn các thư mục trong dạng xem này bằng cách bấm vào biểu tượng hình tam giác bên cạnh tên thư mục.

 3. Cửa sổ tìm kiếm. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm ở đây như tên của người bạn muốn tìm thư họ đã gửi, hoặc văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

 4. Danh sách thư hiển thị các thư trong thư mục hiện tại.

 5. Ngăn đọc là nơi hiển thị các cuộc hội thoại hoặc thư mà bạn đã chọn. Bạn có thể trả lời bất kỳ thư nào trong hội thoại bằng cách dùng trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp Chuyển tiếp ở trên cùng của thư để trả lời.

 6. Để biết thêm thông tin về cách trả lời thư mà bạn nhận được, vui lòng xem Trả lời thư. Để biết thêm thông tin về cách in, vui lòng xem In thư.

Để biết thông tin về thay đổi cách hiển thị thư, hãy xem Thiết đặt hiển thị cho thư.

Đầu Trang

Tạo thư mới

Để tạo một thư mới
 1. Bấm mới Thư mới ở trên danh sách thư mục. Một thư mới sẽ hiện ra trong ngăn đọc.

 2. Để thêm người nhận, bạn có thể nhập tên của bất kỳ người nào trong thư mục các liên hệ hay trong danh sách địa chỉ của tổ chức, hoặc bạn có thể nhập địa chỉ email vào trường Đến hoặc Cc. Lần đầu bạn nhập một tên người cụ thể, Outlook Web App sẽ tìm kiếm địa chỉ của người đó. Trong tương lai, tên đó sẽ được lưu vào bộ đệm ẩn để nó sẽ được tìm ra nhanh chóng.

 3. Thêm chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi. Để biết thêm thông tin về định dạng thư của bạn, hãy xem Định dạng thư trong Outlook Web App.

 5. Để thêm một phần đính kèm, hãy bấm chènChèn rồi bấm vào Phần đính kèm ở phía trên cùng của màn hình và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Làm việc với phần đính kèm.

 6. Để nhúng một ảnh vào thư để ảnh đó xuất hiện mà người nhận không phải mở ra, hãy bấm chènChèn, rồi bấm Ảnh và duyệt tới bức ảnh bạn muốn thêm vào thư của mình.

 7. Để đính kèm một thư vào thư,

  1. Trong dạng xem danh sách, hãy chọn thư bạn muốn đính kèm và nhấn Ctrl+C để sao chép thư.

  2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

  3. Với thư mới mở trong ngăn đọc, hãy nhấn Ctrl+V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

 8. Bạn có thể tạo một chữ ký và tự động thêm nó vào tất cả các thư, hoặc thêm vào riêng lẻ mỗi thư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App

 9. Khi bạn hoàn thành và bức thư đã sẵn sàng để gửi, hãy bấm gửiGửi.

Đầu Trang

Làm việc với các thư nháp

Nếu bạn không thể viết xong một bức thư ngay lúc này hoặc bạn muốn đợi một lát trước khi gửi đi, bạn có thể bấm ra chỗ khác và trở lại sau để hoàn tất. Outlook Web App sẽ tự động lưu bức thư của bạn khi bạn tạo và thêm nó vào thư mục thư nháp của bạn.

Hoàn tất một thư nháp
 1. Hãy đến thư mục Thư nháp trong danh sách thư mục và bấm vào thư mục đó.

 2. Bấm vào thư bạn đã soạn để xem nó trong ngăn đọc.

 3. Bấm sửaTiếp tục sửa hoặc nếu bạn quyết định không muốn gửi bức thư này nữa, hãy bấm xóa bỏBỏ.

 4. Nếu bạn vẫn muốn gửi thư, hãy hoàn tất việc soạn thảo và bấm gửiGửi.

Đầu Trang

Ngăn Đọc

Ngăn đọc là nơi hiển thị các thư. Bạn không chỉ có thể đọc trong ngăn đọc mà còn có thể trả lời chúng mà không cần mở một cửa sổ mới.

ngăn đọc thư

 • Chọn trả lờiTrả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp Chuyển tiếp ở phía trên cùng của thư để trả lời thư đó. Một thư trống sẽ xuất hiện trong ngăn đọc ở phía trên cùng của hội thoại.

 • Dùng Đánh dấu là đã đọcĐánh dấu chưa đọc để thay đổi tình trạng đọc của thư.

 • Xem menu với nhiều tùy chọn khác bằng cách chọn biểu tượng menu mở rộng cho menu mở rộng.

Để thay đổi vị trí của ngăn đọc
 1. Hãy chọn biểu tượng bánh răng Biểu tượng Thiết đặt ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App.

 2. Chọn Thiết đặt hiển thị > Ngăn đọc

 3. Thực hiện lựa chọn của bạn.

 4. Hãy bấm OK để lưu lựa chọn của mình và đóng cửa sổ Thiết đặt hiển thị.

Đầu Trang

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn soạn một thư mới, trả lời hoặc chuyển tiếp một thư bạn đã nhận, bạn có thể mở thư đó trong một cửa sổ mới bật lên bằng cách bấm vào biểu tượng bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc phía trên của thư.

Để mở bức thư bạn đang đọc ở một cửa sổ riêng, hãy bấm vào biểu tượng menu mở rộng menu mở rộng và chọn Mở trong cửa sổ riêng.

Đầu Trang

Thư đã xóa bỏ

Khi bạn xóa thư, nó sẽ được gửi vào thư mục Khoản mục đã xóa. Thư trong thư mục Khoản mục đã xóa có thể sẽ xóa vĩnh viễn theo chính sách tự động mà bộ phận trợ giúp đặt ra, bằng cách chọn chúng trong lúc ở trong thư mục đó rồi xóa, hoặc bằng cách làm trống thư mục Khoản mục đã xóa. Để biết thông tin về việc phục hồi các thư đã xóa, hãy xem Phục hồi các mục hay email đã xóa trong Outlook Web App.

Làm trống thư mục Khoản mục đã Xóa
 1. Bấm chuột phải lên thư mục Khoản mục đã Xóa.

 2. Bấm Làm trống.

 3. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn xóa vĩnh viễn các mục trong thư mục Khoản mục đã xóa.

Đầu Trang

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục sẽ hiển thị các thư mục mặc định được tạo cho tất cả các hộp thư, cùng với bất kỳ thư mục nào bạn tạo. Tùy thuộc vào thiết đặt trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể sử dụng các thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

OWA_mailfolderlist

Bạn có thể đóng danh sách thư mục bằng cách bấm vào dấu chữ v ở phía trên cùng của danh sách. Bấm vào bất kỳ thư mục nào trong danh sách để xem nội dung của nó.

Bạn có thể bấm chuột phải vào bất kỳ mục nào trong danh sách thư mục để xem menu các việc bạn có thể làm mà sẽ ảnh hưởng tới các thư mục—ví dụ như tạo một thư mục mới, xóa một thư mục hiện có, hoặc làm trống thư mục đó.

Tạo thư mục mới
 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ thư mục nào trong danh sách thư mục và chọn tạo thư mục mới. Một thư mục mới chưa đặt tên sẽ được thêm vào ở dạng thư mục con của thư mục mà bạn bấm chuột phải vào.

  Để tạo một thư mục không phải ở dạng thư mục con, bấm chuột phải lên tên bạn, ngay bên trên thư mục Hộp thư đến.

 2. Nhập tên cho thư mục mới, rồi nhấn ENTER.

Đầu Trang

Danh sách thư

Danh sách thư hiển thị các thư trong thư mục hiện tại. Có thể quản lý các thư được hiển thị bằng cách chọn một bộ lọc hoặc sử dụng tìm kiếm. Danh sách thư có các công cụ giúp bạn nhanh chóng quản lý một số tác vụ.

 • Bằng cách chọn biểu tượng ở bên phải của danh sách thư, bạn có thể xóa bỏ thư hoặc cuộc hội thoại, hoặc gắn cờ. Các biểu tượng khác sẽ cho bạn biết những thư nào có phần đính kèm, mức độ quan trọng (cao hoặc thấp) và có bao nhiêu mục chưa đọc trong một cuộc hội thoại.

 • Bằng cách bấm chuột phải vào thư, bạn có thể xem menu các tùy chọn, chẳng hạn như đánh dấu một thư là đã đọc hoặc chưa đọc, chuyển thư tới thư mục khác, hoặc tạo một quy tắc dựa theo thư đó.

 • Bằng cách bấm vào hình tam giác ở bên trái của thư, bạn có thể bung rộng một hội thoại để xem tất cả các thư trong hội thoại đó.

 • Hãy dùng nhãn ở phía trên cùng của danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Hội thoại theo ngày và Mục theo ngày.

danh sách thư outlook

Đầu Trang

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Bạn sẽ thấy một cửa sổ tìm kiếm và các bộ lọc cài sẵn ở phía trên cùng của danh sách thư.

OWA_mailsearchandfilters

 • Để tìm kiếm, hãy bấm cửa sổ tìm kiếm và bắt đầu nhập những gì bạn muốn tìm kiếm. Một danh sách các gợi ý sẽ xuất hiện bên dưới và bạn có thể bấm vào một trong số các gợi ý này để tìm kiếm mục đó. Hoặc bạn có thể hoàn tất việc nhập tìm kiếm của riêng bạn rồi nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm. Để xóa tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào biểu tượng ở bên phải cửa sổ tìm kiếm.

 • Các bộ lọc cài sẵn, bao gồm tất cả, chưa đọc, gửi đến tôi và được gắn cờ, là cách để chọn nhanh những gì sẽ hiển thị trong danh sách thư. Bộ lọc tất cả hiển thị tất cả các thư, chưa đọc hiển thị các thư chưa được đánh dấu là đã đọc, gửi đến tôi hiển thị các thư có tên bạn xuất hiện trong danh sách Gửi đến hoặc Cc, được gắn cờ hiển thị các thư được gắn cờ.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Dùng Outlook Online trên thiết bị di động

Nếu bạn đang dùng Outlook Web App trên thiết bị di động, chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một vài thứ khác so với hình ảnh ở trên.

Thư

Hầu hết các tính năng đều hoạt động giống như khi bạn dùng Outlook Web App trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng có một số thứ bạn sẽ làm khác đi.

Nhấn biểu tượng dẫn hướng Dẫn hướng ở góc dưới để chuyển đổi giữa Thư, Lịch và Người.

Để tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm. Để đọc thư trên toàn màn hình, nhấn vào biểu tượng đọc Xem ở chế độ toàn màn hình. Nhấn vào biểu tượng xem thêm Thêm tùy chọn để hiển thị thêm các lựa chọn.

Thay vì bấm chuột phải để xem menu trên màn hình, hãy nhấn và giữ. Để chọn nhiều mục trong danh sách thư, hãy vuốt vào từng mục mà bạn muốn thêm. Để bỏ chọn một mục, vuốt lại mục đó lần nữa.

Bạn tạo các mục mới bằng cách nhấn vào biểu tượng mục mới Mới. Nhấn vào các biểu tượng chữ V Chữ V sang trái Chữ V lên để bung rộng hoặc thu gọn một phần màn hình mà chúng xuất hiện trên đó.

Để đến Tùy chọn khi bạn đang dùng thiết bị di động, hãy nhấn biểu tượng xem thêm Thêm tùy chọn, rồi nhấn Tùy chọn. Để biết thêm thông tin hãy xem phần Tùy chọn trên thiết bị di động.

Xem OWA cho iPad và OWA cho iPhone để biết thông tin về ứng dụng OWA cho Thiết bị.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì?

 • Outlook Web App sẽ sử dụng bộ kiểm tra chính tả của trình duyệt. Điều này xảy ra tự động và có thể được cấu hình bằng cách dùng thiết đặt của trình duyệt web.

 • Bạn có thể tìm thấy nối kết đến thiết đặt bằng cách bấm vào biểu tượng hình bánh răng Biểu tượng Thiết đặt ở trên cùng của cửa sổ Outlook Web App. Chẳng hạn như:

  • Các thiết đặt tài khoản của bạn, bao gồm mật khẩu.

  • Các trả lời tự động.

  • Thiết đặt hiển thị cho thư.

  • Các thiết đặt ngoại tuyến.

  • Một chủ đề.

  • Tùy chọn cho thư, lịch, và các tính năng khác.

Đầu Trang

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Outlook Web App, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 End User, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ