Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ WordArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

WordArt là một bộ sưu tập kiểu văn bản mà bạn có thể thêm vào tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 để tạo hiệu ứng trang trí, chẳng hạn như mờ hoặc hiển thị văn bản (được phản ánh). Trong Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn cũng có thể chuyển đổi văn bản hiện có vào WordArt.

Bạn muốn làm gì?

Tổng quan về WordArt

Thêm WordArt

Chuyển đổi văn bản hiện có sang WordArt trong Office PowerPoint 2007

Thay đổi WordArt

Loại bỏ kiểu WordArt cho Excel 2007 hay PowerPoint 2007

Xóa bỏ WordArt

Tổng quan về WordArt

Bạn có thể dùng WordArt để thêm hiệu ứng đặc biệt văn bản vào tài liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể kéo giãn tiêu đề, nghiêng văn bản, phù hợp với hình dạng cài sẵn, hoặc áp dụng tô chuyển màu văn bản. WordArt này sẽ trở thành một đối tượng mà bạn có thể di chuyển hoặc vị trí trong tài liệu của bạn để thêm trang trí hoặc nhấn mạnh. Bạn có thể sửa đổi hoặc thêm vào văn bản trong một đối tượng WordArt hiện có bất cứ khi nào bạn muốn.

Ví dụ về WordArt

Thêm WordArt

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu WordArt mà bạn muốn.

 2. Nhập văn bản.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu WordArt mà bạn muốn.

 2. Nhập văn bản của bạn vào hộp văn bản .

  Bạn có thể tùy chỉnh hình xung quanh WordArt cũng như văn bản trong WordArt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu WordArt mà bạn muốn.

 2. Nhập văn bản.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên đối tượngthanh công cụ, hãy bấm Chèn WordArt Ảnh nút .

 2. Trong Bộ sưu tập WordArt, hãy bấm vào WordArt mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 3. Nhập văn bản của bạn vào hộp văn bản .

  Nếu bạn muốn thay đổi văn bản trong WordArt, bấm đúp vào WordArt mà bạn muốn thay đổi, sau đó nhập văn bản mới trong hộp văn bản .

Đầu Trang

Word

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào kiểu WordArt mà bạn muốn.

 2. Nhập văn bản của bạn vào hộp văn bản .

  Bạn có thể tùy chỉnh hình xung quanh WordArtcũng như văn bản trong WordArt.

Đầu Trang

Chuyển đổi văn bản hiện có sang WordArt trong Office PowerPoint 2007

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi sang WordArt.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, sau đó bấm vào WordArt mà bạn muốn.

  Ảnh tab Chèn

Bạn có thể tùy chỉnh hình xung quanh WordArtcũng như văn bản trong WordArt.

Đầu Trang

Thay đổi WordArt

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về cách chọn WordArt, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

Đầu Trang

Outlook

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về cách chọn WordArt, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

Đầu Trang

PowerPoint

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về cách chọn WordArt, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

Đầu Trang

Publisher

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về cách chọn WordArt, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

Đầu Trang

Word

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về cách chọn WordArt, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

Đầu Trang

Loại bỏ kiểu WordArt cho Excel 2007 hoặc PowerPoint 2007

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

Khi bạn loại bỏ kiểu WordArt khỏi văn bản, văn bản còn lại và thay đổi thành văn bản thuần.

 1. Chọn văn bản WordArt mà bạn muốn loại bỏ kiểu WordArt từ.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm nút Thêm Ảnh nút , sau đó bấm Xóa WordArt.

  Để loại bỏ kiểu WordArt từ một phần của văn bản của bạn, chọn văn bản mà bạn muốn loại bỏ kiểu WordArt từ và sau đó làm theo các bước trên đây.

Đầu Trang

PowerPoint

Khi bạn loại bỏ kiểu WordArt khỏi văn bản, văn bản còn lại và thay đổi thành văn bản thuần.

 1. Chọn văn bản WordArt mà bạn muốn loại bỏ kiểu WordArt từ.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm nút Thêm Ảnh nút , sau đó bấm Xóa WordArt.

  Để loại bỏ kiểu WordArt từ một phần của văn bản của bạn, chọn văn bản mà bạn muốn loại bỏ kiểu WordArt từ và sau đó làm theo các bước trên đây.

Đầu Trang

Xóa bỏ WordArt

Thực hiện như sau cho tất cả các chương trình được liệt kê trong phần Áp dụng Cho ở đầu bài viết.

 • Bấm đúp vào WordArt mà bạn muốn loại bỏ để chọn nó, sau đó nhấn DELETE.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×