Thêm thành phố vào danh sách Thanh Thời tiết trong lịch

Thêm các thành phố ưa thích của bạn vào Thanh Thời tiết để chuyển nhanh đến dự báo thời tiết ba ngày cho tối đa năm thành phố. Các bản dự báo có sẵn cho các thành phố trên toàn thế giới.

  1. Kế bên tên địa điểm, hãy bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Thêm địa điểm.

Lệnh Thêm Địa điểm trên Thanh Thời tiết

  1. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một thành phố, rồi bấm Nút tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã ZIP hoặc Mã Bưu điện.

Nếu có nhiều thành phố khớp với tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào thành phố bạn muốn.

Nếu Thanh Thời tiết đã có năm thành phố, trước hết bạn hãy xóa một thành phố , rồi thêm thành phố mới.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ