Thêm, sửa, hoặc xóa chú thích ​​trong bản trình bày

Chú thích là ghi chú mà bạn có thể đính kèm vào một chữ hoặc từ trong một trang chiếu, vào đồ họa hoặc đối tượng khác hoặc vào toàn trang chiếu. Dùng chú thích ​​là cách tuyệt vời để cung cấp phản hồi cho người khác về bản trình bày của họ.

Thêm chú thích

 1. Bấm vào vị trí trên trang chiếu mà bạn muốn chú thích của mình được tham chiếu.

 2. Bấm Xem lại > Chú thích Mới.

  Mẹo    Một biểu tượng chú thích xuất hiện trên trang chiếu và ngăn Chú thích mở ra.

 3. Trong ngăn Chú thích, nhập nội dung thông báo vào hộp và nhấn Enter hoặc bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Ghi chú  

  • Những thành phần có chú thích được chỉ báo bằng biểu tượng chú thích . Bấm vào biểu tượng để xem chú thích về thành phần đó trong Ngăn Chú thích.

  • Để chuyển qua lại giữa các chú thích, bạn hãy bấm vào mũi tên lên hoặc mũi tên xuống ở đầu Ngăn Chú thích.

Sửa hoặc trả lời chú thích

 1. Bạn hãy dùng Ngăn Chú thích để sửa chú thích của những người xem khác hoặc trả lời cho họ.

 2. Để sửa chú thích: Bấm vào văn bản của chú thích mà bạn muốn sửa. Thao tác này sẽ mở ra một hộp nhập văn bản trong đó có chú thích. Sửa chú thích theo ý muốn của bạn, rồi bấm chuột bên ngoài hộp chú thích để kết thúc.

Để trả lời chú thích: Trong chú thích mà bạn muốn trả lời, hãy bấm Trả lời. Nhập câu trả lời của bạn trong hộp nhập văn bản rồi nhấn phím Tab để kết thúc.

Xóa chú thích

 1. Trên trang chiếu   : Bấm chuột phải vào biểu tượng chú thích của chú thích mà bạn muốn xóa rồi bấm Xóa bỏ Chú thích

 1. Trong Ngăn Chú thích   : Bấm vào chú thích mà bạn muốn xóa rồi bấm dấu X màu đen.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ