Thêm, sửa, hoặc xóa chú thích ​​trong bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chú thích là ghi chú mà bạn có thể đính kèm vào một chữ hoặc từ trong một trang chiếu, vào đồ họa hoặc đối tượng khác hoặc vào toàn trang chiếu. Dùng chú thích ​​là cách tuyệt vời để cung cấp phản hồi cho người khác về bản trình bày của họ.

Thêm chú thích

 1. Bấm vào vị trí trên trang chiếu mà bạn muốn chú thích của mình được tham chiếu.

 2. Bấm Xem lại > Chú thích Mới.

  Mẹo: Một biểu tượng chú thích Biểu tượng chú thích xuất hiện trên trang chiếu và ngăn Chú thích mở ra.

 3. Trong ngăn Chú thích, nhập nội dung thông báo vào hộp và nhấn Enter hoặc bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Thêm chú thích

  Ghi chú: 

  • Sau khi Ngăn chú thích đang mở, bạn có thể thêm chú thích mới bằng cách nhấn Ctrl + N.

  • Những thành phần có chú thích được chỉ báo bằng biểu tượng chú thích Biểu tượng chú thích . Bấm vào biểu tượng để xem chú thích về thành phần đó trong Ngăn Chú thích.

  • Để chuyển qua lại giữa các chú thích, bạn hãy bấm vào mũi tên lên hoặc mũi tên xuống ở đầu Ngăn hiển thị Chú thích.

Sửa hoặc trả lời chú thích

 1. Bạn hãy dùng Ngăn Chú thích để sửa chú thích của những người xem khác hoặc trả lời cho họ.

 2. Để sửa chú thích: Bấm vào văn bản của chú thích mà bạn muốn sửa. Thao tác này sẽ mở ra một hộp nhập văn bản trong đó có chú thích. Sửa chú thích theo ý muốn của bạn, rồi bấm chuột bên ngoài hộp chú thích để kết thúc.

Để trả lời chú thích: trong chú thích mà bạn muốn trả lời, bấm trả lời, hoặc nhấn Ctrl + R. nhập trả lời của bạn trong hộp mục nhập văn bản, rồi nhấn phím Tab để hoàn tất.

Xóa chú thích

 1. Trên trang chiếu    : Bấm chuột phải vào biểu tượng chú thích Biểu tượng chú thích của chú thích mà bạn muốn xóa rồi bấm Xóa bỏ Chú thích

 2. Trong Ngăn Chú thích    : Bấm vào chú thích mà bạn muốn xóa rồi bấm dấu X màu đen.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×