Thêm, sắp xếp lại và xóa bỏ các bản chiếu

Khi tạo bản trình bày, bạn thường thêm các bản chiếu mới, di chuyển xung quanh các bản chiếu và xóa các bản chiếu mà mình không cần.

Thêm một bản chiếu mới

  1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản chiếu bên trái, bấm vào bản chiếu mà bạn muốn hiển thị tiếp theo.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm Bản chiếu Mới.

    Bố trí Bản chiếu Mới

  3. Trong bộ sưu tập bố trí, bấm vào bố trí mà bạn muốn cho bản chiếu mới.

Sắp xếp lại thứ tự các bản chiếu

Trong ngăn bên trái, bấm vào hình thu nhỏ của bản chiếu mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo đến vị trí mới.

Kéo bản chiếu đến vị trí mới

Mẹo   Để chọn nhiều bản chiếu, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn di chuyển, rồi kéo cả nhóm đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

Trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của bản chiếu mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa Bản chiếu.

Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của bản chiếu và bấm Xóa Bản chiếu.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ