Thêm người nào đó vào hội thoại Lync

Thật dễ dàng mời nhanh người khác tham gia vào hội thoại Lync đang diễn ra:

  1. Bấm nút Mời Thêm Người ở cuối cửa sổ hội thoại.

    Ảnh chụp màn hình của cửa sổ hội thoại với nút Mời thêm người và hộp thoại

  2. Trong cửa sổ mở ra, hãy bấm vào danh sách những liên hệ bạn muốn mời, hoặc nhập tên hay số điện thoại của người này trong trường tìm kiếm.

Mẹo  Bạn cũng có thể kéo người nào đó từ cửa sổ chính của Lync vào cửa sổ IM hiện thời. Những người này sẽ nhận được cảnh báo và được thêm vào hội thoại.

Áp dụng Cho: Lync Basic 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ