Thêm người nào đó vào hội thoại Lync

Thật dễ dàng mời nhanh người khác tham gia vào hội thoại Lync đang diễn ra:

  1. Bấm nút Mời Thêm Người ở cuối cửa sổ hội thoại.

    Ảnh chụp màn hình của cửa sổ hội thoại với nút Mời thêm người và hộp thoại

  2. Trong cửa sổ mở ra, hãy bấm vào danh sách những liên hệ bạn muốn mời, hoặc nhập tên hay số điện thoại của người này trong trường tìm kiếm.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo người nào đó từ cửa sổ chính của Lync vào cửa sổ IM hiện thời. Những người này sẽ nhận được cảnh báo và được thêm vào hội thoại.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×