Thêm một liên hệ

Bạn có thể ghi lại và sắp xếp thông tin về mọi người bằng cách tạo các liên hệ. Liên hệ giống như danh thiếp điện tử trong đó lưu giữ thông tin của một người. Một liên hệ có thể chỉ gồm thông tin cơ bản như tên và địa chỉ email hoặc có thể chứa các thông tin khác như địa chỉ đường phố, các số điện thoại và một bức ảnh.

Khi bạn đã lưu một người như là một liên hệ, bạn có thể nhập một vài ký tự đầu trong tên người đó vào một email và Outlook sẽ điền địa chỉ email của người đó cho bạn. Hoặc với một vài lần bấm, bạn có thể gọi cho người đó mà không phải tìm kiếm số điện thoại của họ.

Thêm một liên hệ từ email

 1. Hãy mở thư để tên người đó được hiện trong những dòng sau: Từ:, Đến:, Cc:, hoặc Bcc:.

 2. Hãy nhấp chuột phải vào tên tương ứng rồi bấm Thêm vào Liên hệ Outlook. Một cửa sổ mới sẽ mở, bạn có thể thêm thông tin mà bạn muốn tại đây.

Outlook chèn địa chỉ email của liên hệ trong hộp Email , và mọi thông tin khác về liên hệ sẽ sẵn có trong thư trong các hộp tương ứng. Nếu liên hệ nằm trong tổ chức của bạn, liên hệ đó sẽ gồm chức vụ, phòng ban, điện thoại và văn phòng của họ.

Thêm một liên hệ mới từ thư vào Outlook

 1. Bấm Lưu.

Thêm một liên hệ hoàn toàn mới

 1. Bấm Mọi người ở cuối màn hình.

  Bấm Mọi người

 2. Trong nhóm Mới , hãy bấm Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.

  Nút Liên hệ Mới trên tab Liên hệ

Mẹo   Để tạo một liên hệ từ bất kỳ nơi nào trong Outlook, hãy nhấn Ctrl+Shift+C.

 1. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.

 2. Nếu bạn muốn tạo ngay một liên hệ khác, hãy bấm Lưu & Mới (bằng cách này, bạn sẽ không phải bắt đầu lại cho mỗi liên hệ). Sau khi nhập xong các liên hệ mới, hãy bấm Lưu & Đóng.

  Mẹo   Bạn muốn thêm một liên hệ khác trong cùng công ty? Hãy bấm vào mũi tên xuống nhỏ bên cạnh Lưu & Mới , rồi bấm Liên hệ trong Cùng Công ty .

  Tạo một liên hệ mới trong cùng công ty

Lưu nhiều địa chỉ email hoặc số điện thoại

Bạn có thể lưu nhiều số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư cho một ai đó. Ví dụ:

 1. Trên Thẻ Liên hệ mới, hãy gõ địa chỉ email thứ nhất của liên hệ vào hộp Email .

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Email, rồi bấm Email 2. Địa chỉ email đầu tiên sẽ được lưu và bạn có thể gõ địa chỉ thứ hai vào trường đó.

Thêm một địa chỉ email bổ sung cho một liên hệ

Thêm ảnh cho liên hệ của bạn

Nếu trong máy tính của bạn (hoặc ở một chỗ khác) có ảnh của một người, thì bạn có thể dùng ảnh này trong thông tin liên hệ của người đó.

 1. Bấm vào biểu tượng hình ảnh trong hộp liên hệ mới.

Bấm vào biểu tượng hình ảnh để thêm ảnh

 1. Định vị ảnh bạn muốn dùng trong hộp Thêm Ảnh Liên hệ , rồi bấm OK.

Các cách khác để tạo liên hệ

 • Nhập các liên hệ từ một tệp .csv hoặc .pst    Tệp .csv chứa các liên hệ mà bạn đã xuất vào một tệp văn bản, tại đây từng phần của thông tin liên hệ được phân tách bằng dấu phẩy (.csv nghĩa là "giá trị phân tách bằng dấu phẩy").

Tệp .pst là một tệp được xuất từ Outlook vào định dạng mà máy tính khác đang chạy Outlook có thể đọc.

Hãy xem Nhập các liên hệ để biết thêm.

 • Lấy các liên hệ từ Excel    Bạn có thể dùng Trình hướng dẫn Nhập và Xuất để mang đến các thông tin liên hệ được lưu trong một tệp Excel, chẳng hạn như .xlsx hoặc .xls.

Hãy xem Nhập các liên hệ từ một bảng tính Excel để biết thêm.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ