Thêm hành động tùy chỉnh vào Thanh Hành động

Bạn có thể thêm các hành động tùy chỉnh trên Thanh Hành động để điều khiển các tác vụ nếu bạn có quyền thay đổi thiết kế của ứng dụng Access: Sử dụng quy trình sau hoặc xem video.

 1. Bấm chuột phải vào bảng nơi bạn muốn thêm hành động tùy chỉnh và bấm Sửa Bảng.

 2. Bấm vào biểu tượng Thêm hành động tùy chỉnh.

 3. Bấm vào biểu tượng điều khiển tùy chỉnh mới > biểu tượng Dữ liệu bên dưới điều khiển tùy chỉnh.

 1. Thêm các thuộc tính sau:

  • Tên Điều khiển: Nhập tên cho hành động tùy chỉnh.

  • Mẹo công cụ: Bạn có thể thêm mô tả cho hành động.

  • Biểu tượng: Bấm vào mũi tên hướng lên và chọn một biểu tượng từ bộ sưu tập. Để tránh các biểu tượng trùng lặp, hãy đảm bảo bạn chọn một biểu tượng chưa có trên Thanh Hành động.

 2. Bấm nút Khi Bấm chuột và thêm một hành động macro.

 3. Bấm chuột phải vào tab macro, bấm Lưu > Đóng.

 4. Lưu và đóng bảng.

  Ghi chú    Nếu Access hiển thị một thông báo chỉ ra rằng bạn đã đạt giới hạn tối đa về số hành động tùy chỉnh cho dạng xem, bạn cần xóa bỏ các hành động tùy chỉnh hiện có để thêm hành động tùy chỉnh mới.

Sửa hành động tùy chỉnh

 1. Bấm vào nút hành động tùy chỉnh mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Bấm thuộc tính Dữ liệu và thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Xóa bỏ hành động tùy chỉnh

 • Hãy chọn một nút hành động và nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Ghi chú    Bạn có thể xóa bỏ đồng thời nhiều hành động tùy chỉnh. Khi bạn xóa bỏ một hành động, nút đó sẽ biến mất trên Thanh Hành động.

Hoàn tác hành động tùy chỉnh đã bị xóa

 • Bấm nút hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Di chuyển nút hành động trên Thanh Hành động

 • Bấm và giữ nút, rồi kéo nó đến vị trí mới trên Thanh Hành động.

Video mẫu

Video này hiển thị cho bạn cách thêm hai nút trên Thanh Hành động vào dạng xem biểu dữ liệu -- một để áp dụng bộ lọc cho biểu dữ liệu và một để xóa tất cả các bộ lọc.

Bước Tiếp theoThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ